Mapa hotspotů, čili ožehavých míst Benešova teď slouží jako poznámkový blok komise, která v ní eviduje aktuální otevřené otázky života města a jeho obyvatel. „V budoucnosti bychom tuto mapu rádi povýšili do interaktivní podoby a zpřístupnili veřejnosti, kde se občané budou moci přímo zapojit do poskytování zpětné vazby městské správě,“ uvedl předseda komise Jan Lička.

Obchod mohou zbourat, musí to stihnout do dvou let

Benešov – I když společnost Lidl Česká republika dostala 30. dubna od Stavebního úřadu Benešov povolení na odstranění stavby svého obchodu v ulici Červené Vršky, jeho rozhodnutí zatím čeká na to, zda se proti němu někdo odvolá. Na to je čas dalších patnáct dnů a odvolání by přitom muselo směřovat k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Středočeského kraje. Pokud se tak nestane, bude moci Lidl začít s demolicí. Se zahájením prací ale nemusí vůbec pospíchat. Podle rozhodnutí benešovského stavebního úřadu však musí stavbu odstranit do dvou let ode dne nabytí právní moci úředního rozhodnutí.

Do Poříčí auta pojedou oklikou

Poříčí nad Sázavou – Téměř jeden a půl kilometru silnice II/109 v Benešovské ulici v Poříčí nad Sázavou čeká od pondělí 6. května do neděle 9. června oprava. Cestáři na uvedené komunikaci opraví její povrch a kvůli tomu dojde k omezení dopravy i v ulicích, které na tu Benešovskou navazují. Práce bude rozdělena do dvou etap. První začne už v pondělí a bude se týkat úseku Benešovské ulice od železničního přejezdu k poříčskému hřbitovu. Druhá 27. května přivede cestáře na úsek od hřbitova až ke sjezdu do obce Mrač. V době prací motoristé do Poříčí dojedou objížďkou po silnicích I/3 na Prahu a po vyjetí z ní na II/109, cestou od Prahy.

V Pyšelích mají další metry inženýrských sítí

Pyšely – Další metry kanalizace a vodovodu přidalo díky kladnému kolaudačnímu rozhodnutí Odboru životního prostředí Městského úřadu v Benešově do svého majetku město Pyšely. Kolaudační souhlas je dokladem o povoleném užívání stavby. Není však správním rozhodnutím, a proto se proti němu nelze odvolat.

Přípojka plynu omezí u nádraží auta i autobusy

Benešov – Kvůli zajištění stavebních prací a bezpečnosti v Jiráskově ulici v Benešově, tam dojde na přechodnou dobu k omezení dopravy. Plynaři tam od soboty 11. do čtvrtka 16. května budou k střednětlakému plynovodu připojovat jednu z parcel. Jejich pracoviště s výkopem bude na úrovni autobusového nádraží. Rychlost jízdy tam budou muset řidiči snížit na 30 km/h.