Nejlepší světoví snowboardisté na Monínec přijedou na akci Horsefeathers Sneak The Tweak 2018. Trať bude připravena speciálně pouze pro tuto událost a program akce je určen i méně zkušeným snowboardistům. Tím rozhodně není například švédský účastník olympiády Mans Hedberg a držitelé řady medailí ze snowboardových soutěží Islanďan Halldór Helgason a Čech Dušan Kříž.

Pracují s lidmi ohroženými závislostmi

Benešov – Každé úterý se v Domě služeb sociální prevence v Táborské ulici scházejí s klienty v rámci takzvané svépomocné motivační skupiny odborníci na patologické jevy. Skupina lidí, na něž se práce ve skupině soustředí, žije na Benešovsku a členům je přes 18 let. Tyto osoby jsou ohrožené závislostí nebo už přímo závislé na alkoholu či návykových látkách. „Využíváme možnosti skupinové dynamiky, kde každý má svůj pohled na věc, každý má jiný příběh a zkušenost se světem kolem sebe. Přirozeným rozhovorem se dostáváme do příběhu klienta. Skupinka se snaží vcítit do prožívání klienta a podněcuje ho v dalším vývoji a nezaměřuje se na takzvané usměrňující působení,“ vysvětlil Pavel Doubrava, který skupinu vede.

O složení výborů rozhodnou později

Benešov – Až při druhé schůzi nového nejvyššího orgánu města dovolí komunální politici členy Finančního výboru a Kontrolního výboru Zastupitelstva města Benešova. Nejvyšší sbor o tom rozhodl při své ustavující schůzi ve čtvrtek 22. listopadu. Politici se už při něm dohodli, že oba výbory, která mají kontrolovat kroky vedení města a doporučovat přijetí či nepřijetí dalších důležitých rozhodnutí, budou mít po devíti členech. Většinu pěti hlasů ve výborech, včetně předsedy budou mít, jak ve v Benešově nepsaným pravidlem, opoziční strany – Ano 2011, ČSSD a KSČM. Kdo zasedne ve výborech, odhlasují zastupitelé v pondělí 17. prosince v Městském divadle Na Poště.

Vozidla se přestanou vyhýbat překážce

Benešov – Kvůli zajištění bezpečnosti chodců a pracoviště a s tím souvisejícího záboru místa pro umístění odpadového kontejneru, stavebního zařízení a materiálu a také zabezpečení stavebních prací při demolici a následné stavbě rodinného domu, dojde se souhlasem Silničního správního úřadu Benešov ke zmenšení záboru pozemků ve vlastnictví města Benešova. Od středy 28. listopadu do úterý 18. června příštího roku už nebude potřeba v Antuškově ulici zabírat část vozovky a také chodník, ale už jen komunikaci pro pěší. Změnu přechodné úpravy provozu na místní komunikaci projednali a také posvětili policisté z Dopravního inspektorátu Policie ČR Benešov.