Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci silniční správní úřad povolil s tím, že zábor dvou míst se uskuteční v termínu od středy 23. ledna do středy 20. března. Uvedené místo na kraji silnice potřebuje Benešov kvůli zajištění rekonstrukce výtahu bytového panelového domu. Tu pro něj zajistí teplická firma Výtahy Vaněrka.

Úřad projedná přistavování objektu na rodinnou rekreaci

Benešov – Na žádost stavebníka, který usiluje o vydání společného povolení, kterým se umisťuje a povoluje přístavba a nástavba pro rodinnou rekreaci u už existujícího objektu v Soběšovicích, v katastru obce Chrášťany u Benešova, nařídili úředníci veřejné ústní jednání. Konat se bude v kanceláři číslo 228 stavebního úřadu ve čtvrtek 21. února od 9 hodin.