Na obou jejích koncích tak přibudou dopravní značky zakazující vstup chodcům. Vybaveny budou dodatkovou tabulkou „Mimo vozidel a pracovníků stavby.“ Zákaz vjezdu a vstupu mají trvat do ukončení opravy. Ta je plánovaná do konce roku.

Značky změní provoz, auta pojedou jedním směrem

Čerčany – Už v pondělí 8. dubna si budou muset dát v Sukově ulici pozor zejména řidiči zvyklí jezdit „po paměti.“ Právě tam by je mohla zaskočit „nenadálá“ dopravní situace. O ní se zasadila čerčanská radnice, která na konci loňského listopadu podala žádost o stanovení místní úpravy provozu. Silniční správní úřad Benešov po povolení Policie ČR pak žádosti vyhověl.

V Sukově ulici tak vznikne v části od křižovatky s Mlynářskou (od nádraží) po křižovatku s ulicí K Přívozu, jednosměrka. V uvedeném jednosměrném úseku ale budou moci dál obousměrně jezdit cyklisté. Vjezd autobusům, traktorům a autům nad 3,5 tuny pak zakáže u nádraží, na začátku Mlynářské ulice, další značka.

Pro Štrasburk a Brusel půjdou hlasovat do jídelny i prodejny

Benešov – Znovu celkem 23 volebních místností, což koresponduje s počtem volebních okrsků, otevřou v Benešově pro volby do Evropského parlamentu. Hlasování o nových poslancích nejdůležitějšího orgánu Evropské unie zasedající střídavě v belgickém Bruselu a francouzském Štrasburku, se bude konat v pátek 24. a sobotu 25. května.

Hlasující se vypraví znovu nejčastěji do škol. Mateřských, základních i těch středních. Lístky ale budou plnoletí vhazovat do volebních uren i v domech s pečovatelskou službou, spolkovém domě a spolkových místnostech, školní jídelně, technických službách, infocentru, knihovně, prodejně, domě dětí a mládeže a také ve vile Katušce.

O bezdomovcích Benešáci mluvili na pražské Jahodovce

Benešov, Praha – Zkušenosti z už osm let trvající práce takzvaného workstreetera, tedy terénního pracovníka Pečovatelské služby okresu Benešov, předával při tříhodinové přednášce Pavel Doubrava studentům Vyšší odborné školy sociálně právní Jahodovka v Praze. Toho do hlavního města na přednášku doprovodila také sociální kurátorka Městského úřadu Benešov Petra Kešnerová.

Terénní pracovník se při výkonu své práce zaměřuje na vyhledávání osob bez přístřeší a v krizi. „Část přednášky proběhla v prezentaci, která začala historickým exkurzem do bezdomovectví v biblických dobách, pokračovala přes středověk a končila formami možné pomoci v současnosti,“ připomněla Petra Kešnerová.