„Na akci se budou pořizovat fotografie, videozáznam a audiozáznam za účelem prezentace města. Data mohou být zveřejněna v Týneckých listech a na webech města,“ informují pracovníci týnecké radnice s tím, že data budou uložena na úložišti města do odvolání uděleného souhlasu. Současně radnice na plakátu uvádí, že návštěvníci akce souhlasí s pořízením zvukových a obrazových záznamů. V případě nesouhlasu s fotografováním pak mají přítomní kontaktovat fotografa.

Projekt pomáhá školám s jejich investičními záměry

Za poslední rok se rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP II) Obce s rozšířenou působností Benešov (ORP) uskutečnilo více než 50 setkání zaměřených na rozvoj vzdělávání. Zapojilo se do něj všech 42 mateřských a základních škol (ZŠ) ORP. Prioritou třinácti ZŠ je zvýšení počtu tříd, mateřinky zase preferují renovace a dovybavení zahrad a hřišť či jejich stavbu. Projekt MAP II potrvá do srpna 2022. Má náklady 12 milionů a podporuje ho Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Žáci v krhanické škole měli přednášku na téma drogy

Problematiku užívání alkoholu, tabáku a návykových látek probíral se žáky 8. a 9. třídy Základní školy Krhanice kriminalista Policie ČR Praha-venkov. Připomněl jim, že mladí lidé začínají nezřídka experimentovat již v útlém věku a pak už není daleko k dalším drogám. „Během zajímavé dvouhodinové přednášky dětem vysvětlil i účinky jednotlivých drog na lidský organismus,“ připomněla mluvčí policie Eva Stulíková.

Oddlužení vysvětlí občanská poradna

Od poloviny letoška platí novela insolvenčního zákona. Jejím cílem je zpřístupnit oddlužení většímu počtu předlužených lidí. Redukován byl současný požadavek na dlužníka, aby splatil alespoň 30 procent pohledávek. Jednodušší podmínky mají i lidé pobírající starobní či invalidní důchodci. Jim novela zkrátila dobu oddlužení z pěti na tři roky. Proces oddlužení začíná podáním návrhu. Ten připraví a podá ve spolupráci s dlužníkem, některý z akreditovaných odborníků. V Benešově s tím pomůže Občanská poradna Cesty integrace.