V kategorii 13 až 16 let se nejvíce dařilo ZŠ Bystřice. Až za ní se umístila ZŠ a MŠ Poříčí nad Sázavou a ZŠ Čerčany. Soutěžící prokazovali znalost v pravidlech provozu při testu i na silnici, zvládali jízdu zručnosti na kole a poskytování první pomoci.

Myslivci vystavili tisícovku trofejí

Benešov – Téměř tisíc loveckých trofejí představili veřejnosti v sále Kulturního domu Karlov v Benešově členové okresního mysliveckého spolku. Pro přehlídku předali nimrodi celkem 1174 trofejí a na výstavu z nich pak porota vybrala 995 kusů.

Přehlídku trofejí z lovů uskutečněných v mysliveckém roce 2018 v honitbách okresu Benešov, připravil Okresní myslivecký spolek Benešov společně s městskými úřady s rozšířenou působností Benešov, Vlašim a Votice. „Z velkého množství trofejí bylo celkem padesát ohodnoceno medailí,“ uvedla Marie Štepničková z Odboru životního prostředí Městského úřadu v Benešově.

Kurátorky přednášely dětem

Benešov – O tom, jaká je práce kurátorky pro děti a mládež a také sociální kurátorky pro dospělé, se interaktivní formou seznamovali žáci Základní a praktické školy v Benešově. „Přednášky byly přizpůsobené žákům sedmých až devátých tříd,“ připomněla Petra Kešnerová z Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Benešově.

První z přednášek se týkala života lidí bez přístřeší a to z pohledu sociální kurátorky. Do problematiky ale nahlédly ze svého pohledu, v rámci společné diskuse, také děti. Druhou hodinu přednášky věnovaly kurátorky další osvětě, konkrétně trestní odpovědnosti dětí a mládeže. „Žáci nás překvapili svými znalostmi, postoji, ale i pozorností,“ zhodnotila Petra Kešnerová.

Běžcům pro jejich festival udělili výjimku z vyhlášky

Benešov – Výjimku z obecně závazné vyhlášky města, která se zabývá například hudebními produkcemi v zastavěném území, schválili pro SK Benešov žije sportem, radní. Výjimka se vztahuje pro šestý ročník Benešovského běžeckého festivalu konaného od 19. do 22. září pro konání hudební produkce při něm na Masarykově a Malém náměstí a také v Husově ulici.

Výjimka platí od 19. do 20. září od 10.30 do 18 hodin. Další den, 21. září pak běžci budou moci vyhrávat od 14 do 22 hodin a 22. září pak od 6 do 18 hodin. Ten samý den bude výjimka platit také v parku u gymnázia v Husově ulici, od 8 do 17 hodin.

Pronajmou proluku mezi domy na zřízení zahrady

Benešov – Pronájem 175 metrů čtverečních, tedy zhruba poloviny pozemku ležícího v proluce mezi řadovými rodinnými v ulici J. Franka, schválili pro fyzickou osobu radní města. Nájemce si tam chce zřídit zahradu a od letošního 1. května do 30. dubna 2024 zaplatí za rok 1250 korun nájemného.