O přijímání darů si mohou rozhodovat příspěvkovky
Benešov – Pravomoc vydávat předchozí písemný souhlas zřizovatele příspěvkovým organizacím k přijetí peněžitých darů účelově neurčených, odebrala rada města k 20. září odboru školství. Od následujícího dne pak tuhle pravomoc svěřila samotným příspěvkovkám. Rozhodnutí platí pro přijímání peněz účelově neurčených a také věcí účelově určených k předání žákům jako odměny do soutěží. Od 21. září rada svěřila částečně svoji pravomoc odboru sociálních věcí a zdravotnictví k vydávání předchozího písemného souhlasu zřizovatele s přijetím věcného daru účelově určeného i neurčeného v hodnotě do 10 tisíc korun. Tento dar ale musí směřovat do majetku neškolské příspěvkové organizace města.

Město vyměnilo zástupkyni pedagogů ve školské radě
Benešov – Výměnu dosavadní členky Jaroslavy Šaškové, zastupující pedagogické pracovníky ve školské radě při Základní škole v Jiráskově ulici, schválili při své neveřejné schůzi radní města. Novou členkou školské rady se stala od 21. září Adriana Vacíková.

Optimalizace a řízení kvality úřadu se dotkne také škol
Benešov – Kvůli zajištění realizace projektu Podpora optimalizace a řízení kvality na Městském úřadě Benešov, jmenovali radní zástupce organizací zřízených městem. Základní školy bude zastupovat ředitelka ZŠ Dukelská Hana Procházková, mateřinky Helena Studničková, ředitelka MŠ Úsměv a školní jídelny pak Klára Voříšková, šéfka jídelny Na Karlově. Jmenované musí poskytnout součinnost a účastnit se jednání.