Na hlavní silnici dopravní značky nařídí snížení rychlosti jízdy z 80 na 50 kilometrů v hodině.

Oprava vodovodního uzlu uzavřela autům ulice

Benešov - Až do úterý 27. listopadu je složitější situace v dopravě v některých ulicích Benešova. Z ulice Červené Vršky vedou další městské třídy, do nichž auta v uvedeném termínu nesmí vjíždět. Vodohospodářská společnost Benešov tam opravuje vodovodní uzly, a proto jsou úplně uzavřeny místní komunikace v ulicích Karolíny Světlé a to v místech za tratí ČD a u křižovatky s ulicí K Tužince. Dále jsou částečně uzavřeny také ulice K Tužince a Rubešova. Objízdné trasy nejsou, vzhledem k množství ulic ve městě, stanoveny. Ve středu 21. listopadu dojde v souvislosti s opravou vodovodních uzlů také k odstávce pitné vody.

Týnec dostal povolení ke stavbě vodního díla

Týnec nad Sázavou - Rozhodnutí o povolení k vodnímu dílu získalo od Vodoprávního úřadu Benešov město Týnec nad Sázavou. Ač to může znít skoro jako oznámení, že Týnec bude stavět přehradu, skutečnost je o mnoho prozaičtější. Povolení k uvedenému vodnímu dílu je nezbytná náležitost stavění dešťové kanalizace a nakládání s vodami. A to celé zase město potřebuje pro stavební povolení kvůli stavbě chodníku z Týnce do Podělus, podél silnice III/10513. Práce při výstavbě nesmí ohrozit kvalitu povrchových a podzemních vod závadnými látkami a na stavbě musí být prostředky pro zneškodnění případné havárie. Uliční vpusti pak budou opatřeny kalovými koši pro zachycení nečistot a materiálu ze zimní údržby.

I v Benešově se ujmou své úlohy noví zastupitelé

Benešov - Úplně poslední, ze všech devíti měst na Benešovsku, začne svou úlohu plnit také nové zastupitelstvo Benešova. Paradoxně přes to, že komunální volby dopadly jednoznačně. Jedenáct mandátů získala VPM, kterou v koalici podpoří ODS, STAN a Piráti. Ustavující schůze začne v KD Karlov ve čtvrtek 22. listopadu v 18 hodin.

Masarykovo náměstí z okna radnice.
Lípy v centru Benešova soutěží v anketě Alej roku 2018
Kulturní dům Karlov
Část plánovaných prací v KD Karlov je hotová, další ve fázi příprav