Tak to podle sdělení Středočeského kraje, který povolilo Ředitelství silnic a dálnic částečnou uzavírku silnice I/3 a přemístění zastávky, bude až do pátku 7. února. Nové místo nastupování najdou cestující na zastávce v ulici Červené Vršky poblíž obchodu Lidl. (zkl)

Před kolaudací petroupského chodníku posunou značky

Přípravy na kolaudaci chodníku v Petroupci neskončily. Investor díla, obec Petroupim, osadila silnici předepsaným dopravním značením. Značky umístila z každého směru na jednom sloupku. S tím ale Silniční správní úřad Benešov nesouhlasil. Proto nastalo další kolečko jednání, z něhož vzešel návrh opatření obecné povahy. V něm správní úřad investorovi uložil, aby v místě zúžení umístil značku Zúžená vozovka z jedné strany 50 až 100 metrů před značku Přednost protijedoucích vozidel.

Obdobně to stavebník musí udělat i z opačného směru jízdy. Tam má být umístěna značka Zúžená vozovka z jedné strany 50 až 100 metrů před značku Přednost před protijedoucími vozidly. Případné připomínky k návrhu musí dotčené osoby podat do konce února.

Bystřičtí žáci organizovali, skákali a také rozhodovali

Tři v jednom, nebo dokonce všechno v jednom. To není popis nového nápoje, ale multifunkčnosti dětí ze ZŠ Bystřice. Právě její žáci zorganizovali už čtvrtý ročník závodů starších žáků ve skoku vysokém – Bystřickou laťku. Školáci zastávali i funkce rozhodčích, zapisovatelů, fotografů, moderovali a zajišťovali ozvučení, nasvícení prostoru haly nebo tisk a laminování diplomů pro nejúspěšnější závodníky. Při tom si také užili spoustu legrace.

Doskočiště zapůjčila benešovská ZŠ Jiráskova a kromě jejich žáků se závodu zúčastnili i ti ze ZŠ Dukelská. Mezi dívkami byly nejúspěšnější Magdaléna Zídková ze ZŠ Dukelská (160 cm) před domácí Jolanou Motákovou (145) a Nikolou Honomichlovou ze ZŠ Jiráskova (135). Chlapcům dominovali bystřický Ondřej Staša (165), Vít Novák (155) a Šimon Styblík (145) oba ZŠ Jiráskova.

Pořadatel oznámil termíny trhů

Termíny oblíbených farmářských trhů na Masarykově náměstí, oznámil jejich organizátor, Kulturní a informační centrum Benešov. Na první nakupování na centrálním rynku se mohou zákazníci těšit už 11. dubna. KIC také stanovilo další termíny a to na 9. května, 20. června, 15. srpna, 5. září, 10. října a nakonec na 7. a 28. listopadu. Trhovci své výpěstky či výrobky budou prodávat pokaždé v sobotu a to od osmi hodin ráno do pravého poledne. Návštěvníkům při trzích pokaždé hraje živá hudba.

Vlašimští studenti si zatančí

Tradiční místo v největším sále okresu v Kulturním domě Karlov v Benešově si pro svůj maturitní ples znovu zvolili studenti Střední průmyslové školy Vlašim. Jejich bál startuje v sobotu 1. února v 10 hodin a k tanci a poslechu jim zahraje oblíbená vlašimská formace Unisono. Studentskou slavnost bude moderovat Basslicker. Svozový autobus z Vlašimi odjíždí v sobotu v 17.30 hodin.