O kontrole musí majitel kotle informovat úřad s rozšířenou působností na jeho výzvu předložením protokolu. Revize krbové vložky je do této povinnosti zahrnuta také a to v případě, že je napojená na radiátory a má příkon větší než 10 kW.

Zvěstovu s opravou zámku pomůže kraj

Zvěstov - Rekonstrukce zámku ve Zvěstově se posune zase o kousek dál. Obec, jako vlastník památky je mezi patnáct příjemci dotace Středočeského kraje. Z celkem 30 milionů získá Zvěstov částku 1,7 milionu korun. „Peníze kraje nám pomohou dokončit první etapu rekonstrukce zámku a tím se dostaneme do dalšího patra objektu. Zámek měl zřícené jedno křídlo a s ním spadlo i schodiště do druhého patra, do kterého se kvůli tomu nedalo dostat,“ uvedl starosta Zvěstova Karel Babický. Kraj poskytl na Benešovsku dotaci také zámkům Martinice (3,6), Soutice (0,71) a Růžkovy Lhotice.

Město vyhradilo parkoviště

Benešov - Dvě místa pro osobní auta jako vyhrazené parkoviště s vymezením vodorovným i svislým značením potvrdil veřejnou vyhláškou Silniční správní úřad v ulici Františka Václava Mareše pro benešovskou společnost Pe&Ja. Ulice vede od Malého náměstí k České poště a je zakončená betonovými sloupky. Vyhrazené parkoviště žadatelé navrhli kvůli zajištění zásobování své provozovny. Návrh byl veřejnou vyhláškou vyvěšen na úřední desce MěÚ Benešov od 20. srpna a ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění nevznesl proti němu nikdo žádné námitky ani připomínky. (zkl)

Radnice pomůže kraji s výkupem pozemků

Vlašim - Na pomoc kraji s výkupem pozemků potřebných pro plánovaný, ale zatím nevyprojektovaný obchvat Vlašimi, je připravena místní radnice. Starosta města Luděk Jeništa při tom vyjádřil naději, že Středočeský kraj bude ve Vlašimi, po výstavbě kruhové křižovatky U Kozla, stavět dál.