A přitom nemuseli za alternativy platit nic navíc. Celosvětová produkce plastů je proti 60. letům minulého století dvacetkrát vyšší. V roce 2015 celý svět vyprodukoval 322 milionů tun plastů a v roce 2035 to má být už 644 milionů tun.

Třetí dodatek zvýší cenu stavby o téměř čtvrtinu

Benešov – Celkově třetí dodatek ke smlouvě o dílo, uzavřené v červnu mezi Benešovem a zhotovitelem objektu v Jablonné nad Vltavou, firmou Pradast , schválili radní z ČSSD a ANO, při své úplně poslední schůzi v pátek 16. listopadu. Za dílo, které bude po dokončení využívat DDM Benešov, mělo město po dvou předešlých dodatcích zaplatit přes 6,5 milionu korun. Třetím dodatkem se cena zvedne dalších více než 732 tisíc. Tím se původní cena navýší o 23,51 procenta a vzroste na více než 7,2 milionu korun bez DPH. Důvodem jsou podle usnesení rady „nepředpokládané vícepráce, konkrétně záměna požární zdi, záměna vytápění, záměna schodišťové rampy, odpočet vnitřních dveří, přípočet půdních, doplnění elektroinstalace a slaboproudu.“

V Benešovské ulici změní pravidla projíždění

Poříčí nad Sázavou – Po dostavbě chodníku podél silnice třetí třídy číslo 1091 v Benešovské ulice, tedy té, která motoristy přivádí do Poříčí od Mrače, dozná tamní provoz určitých změn. Už nyní jsou tyto novoty předmětem návrhu místní úpravy provozu, který projednává Silniční správní úřad Benešov a vyjadřuje se k němu také Dopravní inspektorát Policie ČR Benešov. Změna přinese umístění trvalého svislého a vodorovného dopravního značení. Na silnici se objeví „zebra“ tedy bílé čáry přechodu a také trojúhelníky, které na přechod upozorní. Během realizace těchto změn, což si silniční správní úřad také vyhrazuje, nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu.

Radnice podpoří terénní programy Magdalény

Benešov – Čtyřicet tisíc korun poskytne město Benešov ze svého grantového fondu pro oblasti sociálních věcí a zdravotnictví, poskytovateli sociálních služeb působících i v Benešově, obecně prospěšné společnosti Magdaléna, se sídlem ve Včelníku u Mníšku pod Brdy. Rozhodli při tom čtyři radní, kteří se zúčastnili posledního jednání tohoto orgánu města v pátek 16. listopadu. Organizace dotaci využije při realizaci takzvaných terénních programů a to ještě letos. Kvůli tomu s Magdalenou město uzavřelo veřejnoprávní smlouvu.