V Táborské ulici se pojede bezpečněji i cyklistům
Benešov – Kvůli zlepšení rozhledových poměrů v křižovatkách v Táborské ulici přistoupí úřady k další úpravě tamního provozu. Jednat se bude o aktualizaci svislého a vodorovného dopravního značení s přihlédnutím k pohybu cyklistů. Návrhy městského úřadu projednala a odsouhlasila také Policie ČR. „Vzhledem ke krátké časové lhůtě před realizací návrhu, navazujícího na uzavírku v Táborské ulici, správní orgán stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích,“ připomněl Karel Hlaváček, pověřený vedením oddělení silničního správního úřadu.

Přepážky řidičských průkazů uzavře nemoc
Benešov – Žadatelé o řidičské průkazy, kteří se kvůli tomu chtěli na benešovský úřad vypravit po Vánocích, budou mít ve čtvrtek 28. prosince smůlu. Přepážky řidičských průkazů ze zdravotních důvodů zůstanou ten den uzavřeny.

Kamery hlídají i v kasárnách
Benešov – Další „hluché“ místo města, parkoviště v někdejších Táborských kasárnách, už tak úplně „hluché“ není. Nově ho totiž střeží optika městského kamerového dohlížecího systému. Pod dohledem pracovníků městské policie, kam jsou obrázky přesměrovány, je parkovací plocha před hlavní kasárenskou budovou od úterý 19. prosince. „Nová kamera má rozlišení ve full HD kvalitě a disponuje i přísvitem, což umožňuje vidění i v noci,“ připomněl Radek Stulík, velitel Městské policie Benešov s tím, že důvodem instalace kamery je zvýšení bezpečnosti.

Ve Vlašimi jednali o pomoci ohroženým dětem a rodinám
Vlašim – O pomoci ohroženým dětem a rodinám jednali ve Vlašimi odborníci v rámci projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně právní ochrany dětí. Ten dlouhodobě řídí Ministerstvo práce a sociálních věcí. Na Vlašimsku také ve spolupráci s Místní akční skupinou Blaník a Odborem sociálním a zdravotním MěÚ Vlašim. Během celodenního programu meziresortní spolupráce se přítomní seznámili s dotačními možnostmi MAS Blaník pro sociální oblasti a dozvěděli se také o práci organizací poskytujících zmiňované služby na území obce s rozšířenou působností Vlašim.

Czech point najdete jinde
Benešov – Na jiném místě než dříve, najdou zájemci o využití služeb Czech pointu jeho pracoviště na benešovském městském úřadě. V budově B na Masarykově náměstí je Czech point umístěný v 1. patře v kanceláři číslo 107 a to už od poloviny prosince. V Czech Pointu na uvedeném místě lze ověřovat listiny a podpisy.