V bytě nové školy se budou děti učit sociálním návykům
Benešov – Rekonstrukce školícího střediska na novou základní a praktickou školu, pokračuje v Hodějovského ulici. Bezbariérové provedení stavby vychází z požadavků školy vyplývajících ze stále se zvyšujícího počtu žáků s kombinovanými poruchami a vyšším stupněm postižení. „Pro takový projekt je zásadní velikost tříd, dostatek klidových místností, komunikační prostory či zvláštní nároky na hygienické vybavení,“ připomněla Helena Kaňková, vedoucí Odbor rozvoje města. A tak ve škole vznikne i cvičný byt. V něm se děti budou učit sociálním návykům, aby se v dospělosti mohly lépe osamostatnit.

V Konopišti mají turistické vláčky reservé
Benešov – Pronájem části městského pozemku na parkovišti v Konopišti, schválila městská rada. Za místa pro denní parkování výletních vláčků za účelem nástupu a výstupu cestujících, které pak vláčky odvezou k zámku, zaplatí celkem čtyři provozovatelé 14 tisíc za měsíc a k tomu i DPH. Nájem není nevýhradní, což znamená, že na stejném místě mohou zastavovat všichni přepravci. Těmi jsou Jaroslav Děd a Jana Hirjaková, Emil Ounický, Romana Ounická a Ivan Šmolík. jejich smlouva s vlastníkem pozemku začne platit 1. dubna a skončí 31. října. .

Město půjčí kasárenský objekt pečovatelské službě
Benešov – Výpůjčku objektu v někdejších Táborských kasárnách posvětili při svém neveřejném jednání benešovští radní. Smlouvu o tom s městem podepsala za příspěvkovou organizaci Pečovatelskou službu okresu Benešov, jeho ředitelka, Alena Králíčková. V objektu, v němž najde místo azylový dům, noclehárna a nízkoprahové denní centrum, bude organizace poskytovat sociální služby, které mají přispět k prevenci patologických jevů ve společnosti. Výpůjčka města začne běžet ve čtvrtek 15. března.

Stavební úřad prodloužil své rozhodnutí o dva roky
Pyšely – O další dva roky prodloužil benešovský stavební úřad platnost svého územního rozhodnutí, které se týkalo umístění stavby komunikace včetně sjezdu, inženýrských sítí, studny, veřejného osvětlení a staveb objektů Rescue Centra Pyšely. O něm se ve městě začalo mluvit už v květnu 2008, kdy starosta „seznámil zastupitele o připravené smlouvě o smlouvě budoucí pro vážného zájemce na koupi pozemků pod budoucí Rescue Centrum.“ Stavební úřad posoudil důvody, pro které bylo požádáno o prodloužení platnosti územního rozhodnutí. Protože předpoklady, za kterých bylo územní rozhodnutí vydáno, zůstaly nezměněny, stavební úřad žádosti vyhověl.

Energetici vypnou proud v Benešově a Pomněnicích
Benešov – Na plánované odstávky dodávání elektrické energie, by se i v březnu měli připravit obyvatelé některých částí Benešova. První z takových opatření vyplývajících z nutnosti údržby distribuční sítě připravuje ČEZ na středu 14. března. Od 7.30 do 15 hodin nepůjde proud v částech Dukelské a Tyršovy ulice. Další plánovaná odstávka čeká vlastníka jediné parcely v Pomněnicích v úterý 20. března. Proud tam nepůjde od 7.30 do 12 hodin. Hned následující den, ve středu 21. března, si lidé neposvítí od 7.30 do 15.30 znovu v Pomněnicích. Tentokrát proud nepůjde na celkem 13 místech obce.

V krizovém štábu jsou starostové i odborníci
Benešov – Kdo všechno rozhoduje o tom, jaká opatření budou přijata v případě záplav či dalších katastrof? Ze zákona je dané, že členové krizového štábu. Takový orgán mají i obce s rozšířenou působností. Na Benešovsku Benešov, Vlašim a Votice. Složení krizového štábu lze najít na internetu u příslušného města. Jeho nejvyšším orgánem je bezpečnostní rada. V Benešově je jeho tajemnicí Ilona Kučerová, předsedou starosta Petr Hostek. Členy rady jsou místostarosta Jiří Švadlena, velitel stanice HZS Benešov Jiří Černovský, vedoucí OO PČR Benešov Pavel Kabíček, velitel strážníků Radek Stulík. KHS Benešov tam zastupuje Jindra Taterová. Krizový štáb ORP Benešov má i stálé pracovní skupiny. Ty mají dohromady dalších 28 lidí.

Představují studii Sladovky
Benešov – Jaké návrhy má územní studie lokality Sladovka, mohou zjistit zájemci na webu vlastníka tamních pozemků, města Benešova. Představení návrhu územní studie je podle vedení města určeno primárně pro veřejnost. Právě ta se nyní může k návrhům vyjadřovat a na benešovskou radnici zasílat podnětů k tomu, co by mělo být jinak, navíc, nebo co by mělo zmizet.

Knedlíky nakrájí nový stroj
Benešov – Novým elektrickým strojem začnou knedlíky porcovat kuchařky pro strávníky Školní jídelny Na Karlově. Povolení k jeho nákupu dala příspěvkové organizaci města, benešovská rada. Elektrický kráječ knedlíků zaplatí jídelna pomocí fondu investic a dá za něj přes 66 tisíc korun. Celých 40 tisíc korun město do fondu investic převede z rezervního fondu. Nové vybavení do jídelny dodá firma Alena Vrtišková z Týnce nad Sázavou. Z fondu investic podpoří město jídelnu také částkou přes 82 tisíc korun. Za ně si od brněnské firmy Vladimír Zavřel pořídí technické zhodnocení stávajícího stravovacího systému.