Toto technické řešení energetici navrhli kvůli nemožnosti jiného připojení na linku venkovního vedení. Nové kabelové vedení VN bude uloženo prvních zhruba 400 metrů do stávající kabelové trasy kabelů s výjimkou přibližně 70 metrů. Podle požadavku města Pyšely nebude nové kabelové vedení uloženo do plánovaného chodníku, ale do krajnice a uprostřed vyjeté polní cesty.

Obchodní společnost platí městu přes milion ročně

Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části Hotelu Pošta v Tyršově ulici a nebytového prostoru v přízemí budovy na Masarykově náměstí s městskou společností Kulturní a informační centrum (KIC) Benešov schválili při své schůzi radní města. V budově v Tyršově ulici se nájem týká hlediště, jeviště, kanceláří, toalet a šaten účinkujících, skladů nábytku, toalet žen a mužů, foyer, přístupového schodiště, části půdy, bufetu a sklad nápojů ve foyer divadla, přístupové pavlače a také tři kanceláří v severním objektu ve druhém patře o celkové výměře 961 metrů čtverečních.

Na Masarykově náměstí KIC využívá kanceláře, chodby, toalety, kuchyňku a úklidovou místnost. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou a KIC prostřednictvím ní zaplatí městu celkově téměř 1,2 milionu korun za rok.

Město Pyšely se o demolici mostu oficiálně nedozvědělo

I když už od dubna omezuje pyšelské motoristy demolice mostu přes silnici I/3 u Čtyřkol, dodnes lze najít na webu Pyely informaci, jak tato dopravní akce město ve skutečnosti zasáhla. V nedatovaném textu s titulkem Demolice a výstavba nového mostu Pyšely – Čtyřkoly se lze dočíst například toto: „Jste překvapeni? My také, kraj nepovažuje město Pyšely za účastníka řízení a nepovažoval za nutné město informovat.“

Pro pyšelské motoristy to znamená například i to, že nájezd na Benešov a sjezd od Prahy je ze a na silnici III/1096 sice beze změny, ale na nájezd na Prahu a sjezd od Benešova se musí pyšelští řidiči vydat přes Nádražní ulici a Vysokou Lhotu ke křižovatce u známé restaurace Pyšelka.