Na programu tam totiž bude kácení stromů napadených kůrovcem. Lokalita v údolí Kamenického potoka je velice důležitá pro zachování genofondu typu stromu, kterému se tam říká smrk posázavský. Tamní majestátní kmeny slouží pro sběr šišek, z nichž se pak získávají semena.

V sídlišti Pražská opraví chodníky, auta tam nezastaví

Benešov – Míst pro stání aut v sídlišti Pražská dočasně ubude. Město v tamní ulici Jiřího Horáka plánuje rekonstrukci povrchu chodníků a kvůli tomu tam auta přechodně nezastaví. V tuto chvíli záměr město oznamuje v rámci návrhu opatření obecné povahy.

V jiných případech se k dílům vyjadřuje i dotčená veřejnost či organizace, ale v tomto případě je dotčenou osobou pouze vlastník a správce komunikace, jíž se má opatření týkat. Proto je nepravděpodobné, že by město jakkoliv záměr napadlo. Přesto musí dodržet desetidenní lhůtu a teprve potom bude možné vydat rozhodnutí. Samotné práce se v sídlišti mají uskutečnit od pondělí 22. dubna do soboty 25. května.

Jednají o prodloužení stavby vodních děl

Benešov – Na celkem 17 adres organizací zaslal Vodoprávní úřad Benešov k projednání žádost města Benešova o prodloužení doby platnosti stavebního povolení na stavbu splaškové a dešťové kanalizace, odlučovače ropných látek a vodovodu týkající se dvanácti pozemků v oblasti kolem benešovské Nádražní ulice. Stavbu přitom úřad povolil už 11. ledna 2017.

Budování se bezprostředně týká výstavby v režii Benešova, parkovacího domu a dopravního terminálu a také Středočeským krajem připravované kruhové stavby křižovatky u sokolovny. Oznámení vodoprávního úřadu dostalo mimo jiných město Benešov, SŽDC, KSÚS, ČEZ, RWE, ČSOP, HZS, KHS nebo archeologové z krajské památkové péče.

Kabel položí podél Benešovského potoka

Benešov – Kvůli zajištění pracovního místa pro výkopové práce dojde k překopu místní komunikace u zimního stadionu. Důvodem záboru vozovky bude pokládka kabelu nízkého napětí. Ten začnou elektrikáři pokládat od zimního stadionu a souběžně s benešovským potokem ke křižovatce se silnicemi druhé třídy číslo 110 a 112, do míst u točny autobusů. Stanovení přechodné úpravy provozu se vztahuje na období od pondělí 1. do pátku 12. dubna. Na nebezpečné místo upozorní řidiče žlutá výstražná blikající světla.

U piaristů pohovoří o ochraně mládeže

Benešov – Mezirezortní minikonference s názvem Ochrana zdraví dětí, žáků a studentů se dnes od půl deváté dopoledne koná v zasedací místnosti obecně prospěšné společnosti Posázaví v objektu Piaristické koleje na benešovském Masarykově náměstí.