Doporučí úvěr 250 miliónů
Benešov – Schválit uzavření smlouvy o úvěru na dlouhodobý investiční úvěrový rámec ve výši 250 miliónů korun, doporučí zastupitelům při jejich schůzi ve středu 24. ledna vedení města. Dohodli se na tom benešovští radní.

Změní územní plán obce
Drahňovice – Veřejné projednání návrhu změny číslo 1 územního plánu Drahňovic projedná Městský úřad Benešov. Uskuteční se v pondělí, 26. února od 9 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Benešov v budově radnice na Masarykově náměstí 100 ve 2. patře. Návrh změn bude vystavený od 5. února do 6. března na Odboru výstavby a územního plánování, MěÚ Benešov. Námitky proti návrhu změny územního plánu Drahňovic mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti, a to nejpozději do sedmi dnů ode dne veřejného projednání, tedy do 6. března.

Týnec se chystá na oslavy
Týnec nad Sázavou – Na oslavy 700 let od první písemné zmínky se připravují ve městě nad Sázavou. Místo je osídlené už nejméně od druhé poloviny 11. století, ale první písemnost o opevněné osadě pojednává až v roce 1318. „Oslavy výročí zahájí 3. února ples města, který tematicky doplní taneční škola Salta a půlnoční show mistrů republiky ve standardních tancích. Videoprojekce pak připomene nejvýznamnější okamžiky města,“ potvrdila Lenka Morávková z kanceláře starosty. Rok oslav 700. výročí první písemné zmínky vyvrcholí podzimním koncertem Jihočeské filharmonie a vystoupením Husy na provázku s jejich Baladou pro banditu.Chystají se do Zlenic na hrad
Benešov – K dalšímu zajímavému pěšímu výletu do okolí města se chystají členové KČT. Ve středu 24. ledna vyjedou ráno vlakem do Senohrab a přes hrad Hlásku ve Zlenicích se projdou do Čerčan na nádraží. Pak odjedou zpátky do Benešova.

Obecní lesy splní svůj plán
Benešov – Podle rozpočtu se letos řídí Dobrovolné sdružení obcí Obecní lesy Benešovska. Benešov, Václavice, Chrášťany, Bukovany, Mrač, Týnec, Soběhrdy, Petroupim a Chlístov budou s lesy nakládat tak, aby splnily stanovený hospodářský plán. „Výdaje by měly pokrýt nezbytnou péči o lesní porosty a plánované zalesnění,“ připomněl Jan Krejčí z Dobrovolného svazku obcí Obecní lesy Benešovska. Ve výdajích je 5,96 milionu korun, v příjmech pak 6,67 milionu.

Změny na registru řidičů
Benešov – Od letošního prvního prázdninového dne bude možné požádat o vydání nebo výměnu řidičského průkazu na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností (ORP). Řidičský průkaz půjde ale vyzvednout pouze tam, kde o něj bylo požádáno. Tato změna se týká i průkazu profesní způsobilosti řidiče a paměťové karty řidiče. Nově nebudou také potřebné papírové fotografie. Ty budou získávány z informačních systémů občanských průkazů a cestovních dokladů Ministerstva vnitra, nebo budou pořízeny přímo na přepážce.

Našli malá koťata
Benešov – Dvě mourovatá koťata odevzdal městským policistům nálezce, který zvířata objevil v Konopišti u odbočky na Chvojen. Ten, kdo tato zvířata ztratil, nebo komu patří, se může obrátit v pracovní dny na Městský úřad Benešov, podatelna, ztráty a nálezy takto. V pondělí je úřad otevřený od 8 do 17 hodin.

Popíší příčiny nemocí
Benešov - Jaké jsou příčiny závažných onemocnění lidí? O tom budou v pondělí 22. ledna od 17.30 do 19 hodin diskutovat účastníci besedy v DDM. Ta je určena široké veřejnosti. Každý, kdo se jí zúčastní se dozví, jak předcházet nebo se následně zbavit zdravotních disharmonií u dětí a také u dospělých. Beseda se koná v Domě dětí a mládeže Benešov s Poštovní ulici. Půlhodinu po jejím skončení stihnou ještě případní zájemci také začátek keramického kurzu pro dospělé. Výrobu keramiky se budou moci naučit v prostorách Mateřského centra Hvězdička v Piaristické koleji.

Půjčí tělocvičnu
Benešov – Výpůjčku tělocvičny v Táborských kasárnách schválili radní města. Sportovní zázemí využijí s platností od začátku roku do jeho poloviny sportovní spolky Benešov žije sportem, fotbalový SK Benešov, karatistický Sanchin Dojo a hokejový klub Lev Benešov.