„Tento další ročník hodnotíme jako velmi úspěšný. Sešlo se mnoho věcí, které pomohou s vybavením dětí do nového školního roku. Překvapením bylo velké množství batohů a aktovek, kterých se sešlo celkem třicet,“ potvrdila sociální pracovníci městského úřadu Kateřina Altová.

Podobně štědří byli dárci i při donášce ostatního školních potřeb a pomůcek. „Velká část sbírky již byla předána těm, kteří tyto věci potřebují. Další distribuce předmětů bude nadále probíhat prostřednictvím organizací, které pracují s potřebnými.

Ukončení letní sezony musí podnikatelé ohlásit

O tom, že živnostenská činnost podléhá určitým pravidlům, by měl vědět každý podnikatel. A protože léto pomalu končí, není od věci některé základní zásady připomenout. „Podnikatelé by měli vědět, že ukončení činnosti v provozovně je též povinné odhlásit na živnostenském úřadě,“ uvedl Roman Bumbálek z Kontrolní a správní agendy Obecního živnostenského úřadu Městského úřadu Benešov.

Toto odhlášení lze provést na kterémkoliv živnostenském úřadě v Česku bez ohledu na sídlo podnikatele či jeho provozovny. Další informace poskytnou právě zmiňované úřady. V Benešově se na dané téma s úředníky lze pobavit také prostřednictvím telefonu. Ale na úřad je možné přijít i osobně. Zmiňovaná agenda má kanceláře v objektu na Malém náměstí 1783.

Pomoc z potravinové banky dorazila do Benešova

Další ze série pomoci lidem, kteří mají hluboko do kapsy, má za sebou ve spolupráci s Charitou Benešov Odbor sociálních věcí Městského úřadu v Benešově. „Balíčky s potravinami jsme předali lidem v materiální nouzi. Pomoc je poskytována adresně jednotlivcům, kteří se aktuálně ocitají úplně bez příjmu či se pohybují pod hranicí životního minima,“ sdělila Petra Kešnerová z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Potravinová pomoc putuje také k nízkopříjmovým rodinám s dětmi, kterým skladba balíčku potravin zajistí možnost vaření na dobu nejméně jednoho týdne. Pomoc potřebným se uskutečňuje ve spolupráci s potravinovou bankou v Modleticích, díky čemuž se nyní rozšířila další možnost vhodného doplnění konkrétní pomoci jednotlivým osobám i rodinám v krizi.

Votickým stromořadím se dá projít po upravené cestě

Lipové stromořadí, které nechalo vysázet ke stému výročí vzniku samostatného Československa město Votice, má už také zpevněnou cestu. Pro radnici ji vytvořila společnost Compag Votice, která ve městě jeho a okolí zajišťuje mimo jiného také svoz komunálního odpadu. „V plánu je na vyhlídkovém místě na konci stezky umístit ještě altán, kde by si po náročném výšlapu do kopce mohli občané odpočinout při pohledu do krajiny a na naše město,“ připomněl tiskový mluvčí votické radnice Jan Vachtl.

Při veřejném fóru se sejdou v Kulturním domě Karlov

Naši budoucnost tvoříme společně! Právě tímto sloganem zve vedení Benešova obyvatele k setkání nazvaném Veřejné fórum Zdravého města Benešova. Zájemci o něj by si měli do diáře zapsat datum konání. V Kulturním domě Karlov se uskuteční první říjnové pondělí od 17.30 hodin. Chybět při něm nebude ani vedení města se starostou Jaroslavem Hlavničkou.