„Beru to jako ocenění celé práce lidí ze spolku Mezi řekami a děkuji všem, kdo pomáhají,“ uvedl Václav Šmerák. Dalším zajímavým počinem související s prací spolku, bude například výstava leteckých fotografií Jiřího Jirouška, která se koná od neděle 2. prosince na Hradištku.

V kasárnách vysekají sochu do kamene

Benešov – Zatím jen jako záměr města Benešova oznamuje radnice možnost pronájmu prostor části bývalé truhlářské dílny v areálu někdejších Táborských kasáren. Důvod oznámení, tedy soutěže o pronájem místa, je, jak stojí v radničním dokumentu, žádost sochaře, který by v bývalé truhlárně chtěl „sekat sochu do kamene.

Tyto práce by podle úředního dokumentu měly trvat po dobu určitou a to od úterý 25. prosince letošního roku do středy 20. února, roku následujícího. Pokud se tedy nepřihlásí někdo, kdo za pronájem místa zaplatí více, než navržených dva a půl tisíc korun za měsíc, mohou sochařské práce začít.

Zástupci města se učili ve Škole Zdravých měst

Benešov – Také zástupci města Benešova se společně s dalšími 140 stejně postavenými lidmi z jiných sídel, sešli v Břeclavi při podzimní Škole Zdravých měst. Ta je unikátním vzdělávacím programem akreditovaným Ministerstvem vnitra ČR.

Jeho posláním je sdílení inspirace, zkušeností a rozvoji vzájemné spolupráce mezi členy Národní sítě zdravých měst. Koordinátoři a také politici členských měst, se při škole učí o udržitelném rozvoji, globálních cílech udržitelného rozvoje, Místní Agendě 21, strategickém řízení, možnostech zapojování veřejnosti do rozhodování a také trénují praktické dovednosti, včetně testování nabízených on-line nástrojů.

Sportovci uzavřeli dodatek grantové smlouvy

Benešov – Dodatek smlouvy o poskytnutí dotace z Grantového fondu města podepsali za sídlo starosta Benešova Petr Hostek a členové výkonného výboru SK Benešov, Štěpán Reinberger a Petr Slepička. Dodatek upravuje výše některých částek poskytnutých fotbalistům takto:

Místo původního textu „rozhodčí k mistrovským utkáním (250.000 Kč), pronájmy okolních hřišť (250.000 Kč)“ se nahrazuje textem „pronájmy okolních hřišť (100.000 Kč), odměny trenérů mládeže, technické a materiální zajištění provozu pro mládež (400.000 Kč)“. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti dál, beze změny. Uzavření dodatku schválili zastupitelé Benešova 4. října.