Chytré parkování na chvíli omezí zastavení automobilů

Benešov – Zavádění služby takzvaného Smart parkingu, tedy česky chytrého parkování, motoristům přinese už od zítřka také dočasné potíže. „Částečně omezováno bude parkování na Masarykově a Malém náměstí a také v Tyršově ulici,“ připomněl Bohumil Rataj, ředitel Technických služeb Benešov.

Při omezení budou na jednotlivá parkovací místa osazována čidla velikosti hokejového kotouče, která budou snímat obsazení prostotu automobilem. Data z čidel vyhodnotí řídící systém a předá je světelným ukazatelů. z nich se při příjezdu do centra města motoristé dozví, kolik volných míst mohou pro své auto najít. „Do systému bude také zahrnuto parkoviště Pod Brankou,“ poznamenal Bohumil Rataj a zároveň zdůraznil, že aktuální obsazenost parkovacích míst bude možné po spuštění systému sledovat i přes webovou aplikaci.

Ilustrační foto.
V divadlech končí sezona, prázdniny využijí k opravám

Starostové hovořili i o vodě a její dodávce obyvatelům

Benešov – Oblast krizového řízení na území obce s rozšířenou působností (ORP) Benešov probrali při setkání starostové třiceti obcí spadajících do tohoto správního obvodu. Ke společnému jednání se scházejí každoročně dvakrát, tentokrát to bylo v Kulturním domě Karlov. „Probírali jsme bezpečností situaci, krizové plánování i problémy, které by mohly nastat s vodou nebo problematiku sborů dobrovolných hasičů,“ uvedl starosta Benešova Petr Hostek s tím, že své příspěvky přednesli i policisté, veterináři nebo hygienici.

Jedním z nejdůležitějších závěrů setkání bylo to, jak zajistit v případě mimořádných událostí dodávku pitné vody pro obyvatelstvo. „Městský úřad Benešov byl pověřen, aby na krajský úřad napsal žádost, zda by přes něj nebylo možné na Ministerstvu vnitra dosáhnout toho, aby v rámci dotační politiky ministerstva byl zřízen dotační titul, díky němuž by si starostové malých obcí dokázali sáhnout na příspěvky na nákupy nádrží na pitnou vodu,“ vysvětlil starosta Benešova. Tento bod jednání se týkal jen malých obcí, protože samotný Benešov má zajištění dodávky pitné vody v cisternách vyřešené v rámci spolupráce s VHS Benešov.

Vodu do Benešovských domácností posílá benešovským potrubím společnost VHS.
Vodu budou Benešovu dál dodávat Francouzi

Benešovský úřad projednal zahájení stavby v Pyšelích

Benešov – Oznámení o zahájení stavebního řízení kvůli zamýšlené výstavbě pěti rodinných domů v Pyšelích, vydal v úterý veřejnou vyhláškou Stavební úřad Benešov. Úřad tak zahájil projednávání žádosti soukromého investora o vydání stavebního povolení.

V rámci řízení mohou dotčené orgány uplatnit své závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky a důkazy k nim. Musejí to však stihnout v zákonné lhůtě deseti dnů. „K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto,“ upozornil Karel Hlaváček z Odboru výstavby Městského úřadu Benešov s tím, že účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na MěÚ Benešov.

Pamětihodnosti na Benešovsku - hrad Český Šternberk.
Benešovsko je rájem vodáků, rybářů i milovníků historie