Těmi jsou ředitelky MěK a MUD Dana Vykouková a Lenka Škvorová, mateřských škol Milena Mottlová, Miroslava Kheková, Helena Studničková a Taťána Mastná, základních škol Hana Procházková, Ludmila Králová, Svatopluk Česák a Petr Šedivý. Zápis rovněž uvádí, že odměnu dostala vedoucí Školní jídelny Na Karlově Klára Zámostná a získá ji i za svou práci ve školní jídelně Dukelská. Dále rada ocenila ředitele ZUŠ Václava Turka a DDM Benešov Miladu Rýdlovou.

Bourání kůlny pro zvířata omezí dopravu

Benešov – Zatím jen jako návrh dočasného zákazu zastavení v Táborské ulici, tedy přechodnou úpravu provozu v její dolní části, poblíž benešovského pivovaru a také kruhové křižovatky s ulicemi Na Bezděkově, Hráského a Jiráskovou, projednává Silniční správní úřad Benešov. Soukromý investor tam hodlá zdemolovat kůlnu pro hospodářská zvířata stojící na pozemku s adresou v Hráského ulici. Nákladní auta, která při bourání objektu pomohou, budou z místa prací vyjíždět do Táborské ulice. A právě kvůli zajištění jejich bezpečného výjezdu a vjezdu na staveniště, musí dojít k přechodné upravě provozu. Ten akce omezí až do 10. dubna příštího roku.

Sedmičlenný orgán města jednal jen ve čtyřech

Benešov – Při své úplně poslední neveřejné schůzi se městská rada tvořená zástupci ČSSD a ANO sešla místo ve středu 21., už v pátek 16. listopadu v neúplném složení. Schůzi vedl místostarosta Jiří Švadlena, který podepsal společně s členkou rady, Blankou Raudovou, zápis. V jeho úvodu stojí: „V okamžiku zahájení byli přítomni čtyři členové rady města.“ Kromě předsedajícího ještě Jiří Adam, Jaroslav Klusoň a Blanka Raudová. „Předem se omluvili Petr Hostek, Jaroslava Pokorná Jermanová a Eva Puppová.“ Při jednání radní schválili řadu nových nájemních smluv nebo prodloužení stávajících, služebnost inženýrských sítí či příspěvky spolkům z grantového fondu.