Benešovská radnice brojí proti drogám

Benešově – Plán protidrogové prevence na čtyři následující roky, tedy včetně letoška a až do roku 2020, schválili při své schůzi radní města. Vycházeli při tom z koncepce protidrogové politiky Středočeského kraje a také Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky v oblasti nelegálních návykových látek. Dokument má pomocí jednadvaceti opatření zajistit naplňování pěti základních priorit, jimiž jsou zkvalitnění oblastí koordinace a komunikace, efektivní systém v oblasti primární prevence, podpora služeb v oblasti harm reduction, rozšíření oblasti ambulantní léčby, doléčování a odkazování či naplňování požadavků z oblasti vzdělávání.

K pomníku do Konopiště sveze autobus

Konopiště – Tradiční připomínku vraždy válečných zajatců v Konopišti 19. dubna 1945, si veřejnost, představitelé města, Středočeského kraje, Armády ČR, velvyslanectví USA, Českého svazu bojovníků za svobodu, Junáku a Jeep clubu připomenou už v pátek 21. dubna. Zhruba půlhodinová pietní akce v Konopišti u pomníku americkým letcům, začne v obvyklý čas, ve 14 hodin. Zájemci o účast se do Konopiště dostanou zdarma autobusem, který je doveze také zpátky do města. Z autobusové zastávky v Nové Pražské ulici spoj odjíždí ve 13.30.

Benešov prodal pozemek

Benešov – Prodej městského pozemku v Křižíkově ulici značeného v územním plánu jako orná půda o výměře 7 674 m2 firmě Top Alulit na výstavbu nové výrobní haly, schválili zastupitelé Benešova. Společnost městu zaplatí cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 458,50 koruny za metr čtvereční, tedy za celkem více než 3,5 milionu korun. Kupec současně uhradí i náklady převodu a daň z nabytí nemovitosti.

Mažoretky dostanou na své hobby přes čtvrt milionu

Benešov – Dvě dotace v celkové hodnotě 282 tisíc korun dostanou pro svou činnost v letošním roce benešovské mažoretky z klubu Wild Cats. Rozhodlo o tom zastupitelstvo města. Částka 95 tisíc korun jim poslouží na nákup kostýmů, kozaček a také na startovné na soutěžích a dopravu na ně. Dalších 187 tisíc korun využijí mažoretky na zajištění organizace oblastního kola národního šampionátu mažoretek v KD Karlov 14. května. Peníze pokryjí náklady na pronájem místa, kapelu, moderátora, ozvučení a pořadatele.

Politici podpoří spolek seniorů částkou 90 tisíc

Benešov – Poskytnutí daru v hodnotě přesahující 90 tisíc korun Spolku seniorů Benešov sídlícím v ulici Marie Kudeříkové schválilo při své chůzi zastupitelstvo města. Důchodcům peníze poslouží při jejich činnosti ve spolku. Jakých konkrétních oblastí se podpora bude týkat, sice zveřejněný zápis usnesení nejvyššího orgánu města neobsahuje, ale komunální politici si o nich přečetli před hlasováním v příloze.