Město nyní ženu velitele benešovské městské policie Radka Stulíka zaměstnává jako manažerku prevence kriminality, protidrogové prevence a komunitního plánování.

Příjemci dotace musí radnici informovat o využití peněz

Na povinnost subjektů poskytujících registrované sociální služby, které od města Benešova čerpaly loni dotace, vyúčtovat čerpání zmiňované podpory a dát o tom zprávu městu, upozorňuje příjemce podpory benešovská radnice. Subjekty musí popsat využití peněz a to do konce kalendářního měsíce následujícího po ukončení projektu, na který byla dotace poskytnuta.

Nejzazším termínem je však letošní poslední březen. K této povinnosti se subjekty upsaly ve smlouvě s městem. Vyúčtování se podává na tiskopisu, který je dostupný i v elektronické podobě na webových stránkách města. Zpráva musí obsahovat soupis všech účetních dokladů prokazujících použití finančních prostředků na schválený účel.

Nejen se seniory si poví něco o tom, co je opravdu zdravé

Besedy o tom, co je zdravé a co naopak našemu organismu vůbec neprospívá, se může ve středu 15. ledna v Klubu zdraví v ulici Marie Kudeříkové v Benešově zúčastnit každý, tedy nejen senioři z domu s pečovatelskou službou, v němž Klub zdraví sídlí.

Hovořit bude ředitel Epicentra zdraví v pražském Edenu Roman Uhrin. Ten se zaměří také na to, co je pravda, polopravda nebo úplná nehorázná lež vztahující se k potravinám. Nebude při tom chybět nejen jeho monolog, ale bude s posluchači také diskutovat. Přednáška startuje v 17.30 hodin.

Oprava silnice omezí dopravu

Sérii oprav poškozeného povrchu vozovky v oblasti Palackého náměstí posvětil po předešlém souhlasu Policie ČR Odbor dopravy Městského úřadu ve Vlašimi. S opravou silnice souvisí také úplná uzavírka místní komunikace na Palackého náměstí. V místě sjezdu ze silnice II/112 z ulice Benešovské měly práce probíhat už v úterý 14. ledna. Na ně v Benešovské ulici upozorní řidiče přenosné značení. Dále bude opravena vozovka v části Palackého náměstí u železného mostu a na Neubauerově nábřeží. Práce tam poběží od pondělí 20. ledna do 24. ledna.