ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Upozornil, že právě ve zmiňované oblasti se v současnosti jedná o nejdůležitější činnost, kterou musí Státní veterinární správa zajistit.

Ani pracovníkům státní správy se samozřejmě viry nevyhýbají, proto i krajská veterinární správa přijala a dodržuje zásady správného chování a ochrany. To se týká například odběru vzorků od myslivecké veřejnosti, zemědělců, privátních veterinárních lékařů a certifikace zásilek živých zvířat a potravin a surovin živočišného původu.

„Centrálně byla stanovena pravidla úředních hodin, ale jinak po telefonické domluvě byly řešeny jednotlivé případy tak, jak je přinášel čas,“ vysvětlil Zdeněk Císař. Z toho pak vyplývá, že například myslivci odevzdávali vzorky do připravených izotermických nádob, které krajští veterináři pravidelně odesílali do veterinárních laboratoří na vyšetření.

Hrozba šíření čínského viru s sebou přinesla do práce KVS také další nové situace. V měsíci březnu, po nástupu a vyhlášení pandemie a nouzového stavu veterinární správa řešila aktuální případy týrání zvířat, podněty na nevhodný prodej nebo řešení veterinárních nákaz.

„V tu dobu byly ale plánované kontroly pozastaveny,“ sdělil ředitel odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví KVS pro Středočeský kraj s tím, že v současné době se plánované kontroly už zase běžně provádějí. „Samozřejmě naši pracovníci musí být při nich vybaveni ochrannými pomůckami jako je rouška, jednorázové rukavice, desinfekce na ruce, ochranný oděv a případně brýle,“ upozornil Zdeněk Císař.

Ani mimořádná hygienická situace v České republice a s ní přijatá opatření neměla podle Císaře na svědomí nárůst, nebo úbytek přestupů proti veterinárnímu zákonu. Současně nebezpečí onemocnění Covid-19 nepřineslo žádné excesy do jednání mezi chovateli a pracovníky krajské veterinární správy. „Z naší strany to ale přesto znamená, že musíme být více obezřetní a empatičtí, protože současná situace je skutečně komplikovanější,“ řekl Zdeněk Císař.

Pracovníci Státní veterinární správy jsou ze své praxe zvyklí na řešení potíží spojených s nákazami zvířat. To se podle ředitele odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví KVS týká například aviární influenzy nebo afrického moru prasat. Ty veterinární lékaři pracující ve státní správě řeší poměrně často.

I Zdeňka Císaře na nové situaci, která se však týká tentokrát lidí, něco překvapilo. „Byla to ta rychlost s jakou se koronavirus rozšířil po celém světě v relativně krátkém čase,“ přiznal Zdeněk Císař a doplnil, že novinkou pro něj je také solidarita, která se vzedmula mezi lidmi.