Navrhovatelé napadli postupy komise ve volebním okrsku číslo 4, kde strana získala přízeň jen 2,5 procenta volících, tedy výrazně méně, než jinde. Navrhovatelům vadilo například to, že členka komise poskytla známé jednoho z kandidátů informaci, že hlasovací lístek pro komunální volby má vložit do žluté obálky, pro volby do Senátu s úmyslem způsobit neplatnost hlasu.

„Navrhovatelé tvrdí, že druhý den voleb přišla volit Marie Urbanová, která byla v seznamu označena, jako by již volila, přestože první den nevolila. Členka volební komise ji přesto nechala volit. V důsledku tohoto (a patrně i dalších) pochybení při sčítání hlasů, neodpovídal počet vydaných obálek počtu odevzdaných obálek,“ stojí v odůvodnění soudu s tím, že situaci vyřešila zaměstnankyně úřadu, která se sčítáním „pomáhala“ tak, aby počty obálek odpovídaly.

Zkontrolovat neplatné hlasy ale předsedkyně komise navrhovateli neumožnila, což si on vysvětluje tak, že chtěla zakrýt manipulace s hlasy.

„Při sčítání hlasovacích lístků si navrhovatel všiml, že na řadě z nich byl zakřížkován pouze starosta Martin Kadrnožka a že jsou si tyto křížky velmi podobné, vyznačené stejnou propiskou, jako by je všechny dělal stroj nebo jeden člověk. Totéž zaznamenali i členové komisí pro volebních okrscích č. 6 (pan Jan Poláček) a č. 9 (pan Milan Poláček); ti však protokol o průběhu a výsledku hlasování podepsali, neboť teprve po volbách si tuto nesrovnalost uvědomili,“ sděluje předsedkyně senátu Jitka Zavřelová na patnáctistránkovém usnesení.