Potvrzuje to jeho usnesení. V něm předsedkyně senátu Jitka Zavřelová prověřila nejprve společné podání volební strany Občané pro Týnecko a další fyzické osoby, které do podatelny soudu dorazilo v pátek 19. října. Při jednání nejprve soud vyloučil návrh zmiňované fyzické osoby do samostatného řízení. V něm pak návrh Davida Janďourka odmítl. „Návrh na neplatnost hlasování může podat volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Zastupitelstva města Týnec nad Sázavou. Vedle toho je návrh na neplatnost hlasování oprávněna podat každá osoba zapsaná do seznamu ve volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva volen,“ vysvětlila soudkyně Jitka Zavřelová v odůvodnění usnesení.

Tyto podmínky podle zjištění soudu navrhovatel nesplňoval. Jak soudu správní orgán potvrdil, nebyl David Janďousek zapsán na stálém seznamu voličů, ani v jeho dodatku. V Týnci totiž nemá trvalý pobyt. Z evidence obyvatel soud zjistil, že je od roku 2009 obyvatelem Prahy a v Týnci nad Sázavou má jen adresu pro doručování.