Právě dvě města a obec se ocitly na soudním „seznamu návrhů na neplatnost voleb, neplatnost hlasování a neplatnost volby kandidáta ve volbách do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5. a 6. 10. 2018.

Které z uvedených oblastí se problém v tom kterém sídle týká, včera nebylo možné zjistit. Mluvčí Krajského soudu v Praze Jitka Kubešová už na ráno elektronickou poštou zaslané dotazy neodpověděla a nezvedala ani telefon.

Není proto jasné ani to, kdo stížnost podal. Z informací obecně známých je pouze jasné, že podání protestu v Benešově přijal krajský soud na poslední možnou chvíli, tedy v pátek 19. října.

A z toho také vyplývá, že Benešov soudci prověří až mezi posledními. Ze zákona na to mají 20 dnů. V případě podání 19. října tak musí učinit do čtvrtka 8. listopadu.

„Než soud rozhodne, nemůže být svolána ustavující schůze nového zastupitelstva,“ potvrdila právnička z Městského úřadu Benešov Magda Zacharieva.

Jestliže soud na volbách v Benešově, ale také v Týnci a Lešanech neshledá porušení zákona, což potvrdí svým usnesením, musí se ustavující zasedání nejvyššího orgánu obce konat do 15 dnů ode dne vyhlášení tohoto usnesení. To se uskuteční na úřední desce a také na webovém portálu soudu. Schůzi přitom svolává stávající starosta.

„Pokud by se tak nestalo, svolá ustavující schůzi Ministerstvo vnitra,“ dodala benešovská právnička.

Zaměříme-li se jen na Benešov, není jasné, co přesně stěžovateli vadí. Mohl by, což by byl asi nejzásadnější, i když velmi ojedinělý případ, napadnout platnost voleb. V případě, že by soud tuhle námitku uznal, a to by se stalo jen tehdy, když by zjistil, že došlo k hrubému porušení regulérnosti hlasování, mohl by nařídit v Benešově opakování voleb. „Volby už dělám asi dvacet let, nikdy k takovému kroku nedošlo,“ uvedl úředník z benešovské radnice, který si nepřál zveřejnit jméno.

Ale Volby by se mohly opakovat třeba jen v jednom či více okrscích. K tomu by došlo, pokud by soud dospěl k přesvědčení, že s hlasy voličů v některém z okrsků někdo manipuloval. Třeba při sčítání, přičemž by to celkově výsledky ve městě nezměnilo.

I když je to zatím jen spekulace, právě to mohl stěžovatel napadnout s ohledem na sčítání hlasů v benešovském volebním okrsku číslo 15. Ten měl volební místnost v Mateřské škole U kohouta Sedmipírka v Longenově ulici. Sčítání a vyhlášení výsledků voleb v tomto okrsku se protáhly až za sobotní půlnoc. To mohl živě sledovat každý na webu Českého statistického úřadu. Přitom je v tomto okrsku zapsáno jen 749 voličů a k hlasování jich přišlo 60,88 procenta, tedy 456. Veřejným tajemstvím ale také je, že z celkem deseti komisařů, kteří tam pracovali, sčítali hlasy jen dva. K tomu se údajně přidala zjištěná chyba součtu a to vyvolalo opakované sčítání za účasti více komisařů.

A pak je tu ještě možnost napadení platnosti volby kandidáta. I takoví se v seznamech lidí, kteří se ucházeli o přízeň voličů, najdou. Na listině Svoboda a přímá demokracie T. Okamury na prvním místě figurovala Nataša Bruková, někdejší místostarostka Benešova. V době, kdy se zapisovala na seznam volební strany, však tuhle funkci nezastávala. Přesto v kolonce povolání uvedla „místostarostka města Benešov.“ Do zastupitelstva se Bruková nedostala. Přesto to možná mohl být důvod k protestu. Podle Nataši Brukové nikoliv. „Volební zákon umožňuje uvést současné či bývalé povolání. Příkladem mohou být senioři, kteří zřídkakdy uvádějí, že jsou už v důchodu,“ vysvětlila Nataša Bruková.

A pak zbývá zodpovědět poslední, právnickou otázku Cui bono? Termín z latiny znamená v čí prospěch? Oznamovatele se veřejnost bezpochyby dozví nejpozději s ukončením práce soudu. Už teď je to podle výsledků hlasování dost dobře předvídatelné.