Krajský úřad současně benešovskému stavebnímu úřadu nařídil nové projednání. Občanské sdružení namítá, že se stavební úřad nevypořádal s jeho námitkami a pouze uvedl, že byly posouzeny jako neopodstatněné na základě závazných stanovisek orgánů ochrany přírody.