„Chceme zvýšit bezpečnost na silnicích ve Středočeském kraji. Proto jsme věnovali peníze na program, který se zaměří nejen na výchovu dětí v oblasti dopravní bezpečnosti, ale také na vzdělávání řidičů ohledně aktuálních změn v pravidlech silničního provozu," uvedl středočeský hejtman Josef Řihák s tím, že kraj má dobré zkušenosti se spoluprací s Centrem služeb pro silniční dopravu, které v minulých letech prevenci v oblasti bezpečnosti provozu již pro kraj připravovalo.

Peníze od Středočeského kraje použije Centrum služeb pro silniční dopravu k zajištění prevence v oblasti bezpečnosti provozu na krajských silnicích v roce 2014.

„Zajistí například výchovný program Dopravní soutěž mladých cyklistů zhruba na dvou stovkách základních škol ve Středočeském kraji, kdy budou lekce probíhat i na dětských dopravních hřištích," poznamenala Nicole Mertinová, tisková mluvčí středočeského kraje a dodala, že centrum dále zorganizuje dopravní soutěže pro děti, preventivní akce a dvě dětské rallye.

V plánu je také projekt Bezpečná cesta do školy, besedy s řidiči a seznamování je se změnami provozu na silnicích. Osvěta se zaměří i na seniory v dopravních prostředcích.