Právě na silnici I/3 hodlá ŘSD přestavět už řadu let jen plánovanou průsečnou úrovňovou křižovatku na spirálovou okružní. Zrovna taková vznikla během několika málo měsíců na konci roku 2019 také na opačné straně Benešova v prostoru někdejší nechvalně známé křižovatky U Topolu.

„Vzhledem k tomu, že nedošlo ke změně v technickém řešení projektové dokumentace, upouští speciální stavební úřad od ohledání na místě a ústního jednání,“ potvrdila Helena Lacková z Odboru dopravy krajského úřadu.

I tak ale úřad určil lhůtu deseti dnů, během níž mohou dotčené orgány uplatnit svá případná nová stanoviska a účastníci řízení také své námitky. K pozdějším námitkám totiž úřad přihlížet nebude.