Podle jeho slov se sice chystá rozsáhlejší kácení stromů podél silnic II. a III. třídy v majetku kraje, ale opominuta nezůstane ani obnova stromořadí podél silnic. Na letošní rok se plánuje pokácení 902 stromů – a za každý z nich mají být na vhodném místě vysazeny dva nové. Vhodným místem se rozumí takové, kde stromy nebudou ohrožovat bezpečnost silničního provozu.
Pro skácení jsou vybrány právě stromy, které se nacházejí na rizikových místech – tedy tam, kde v případě, že řidiči nevládnou své volanty, hrozí náraz auta. Pily se dále zakousnou do kmenů, které jsou přestárlé či poškozené. Letošní kácení se dotkne necelých tří procent stromů stojících podél silnic spravovaných krajem. Aktuálně jich tam roste 354 556.