Podle jeho slov má tato sbírka své místo. „Určitě to bude jednou zajímavá kapitola, která se dá dobře prezentovat. Když to přeženu, tak na podobném principu se dnes pořádá výstava o baroku – určitě tam nepominete morové rány,“ řekl.

Koronavirus podle Cádera zásadně ovlivnil každodennost. „Je ale otázka, jak se k tomu postavit. Tam, kde se věnují dějinám medicíny, to bude silnější téma, než u muzea, kde se věnují každodennosti,“ dodal Radovan Cáder.

Přesto se dá ale prý očekávat, že téměř každé muzeum bude mít ve své sbírce například roušku, případně respirátor – tedy trojrozměrný doklad této doby. „Velká část, co tuto dobu bude dokládat, budou právě dvojrozměrné materiály,“ poznamenal s tím, že každé muzeum, které tvoří sbírku, musí mít koncepci.

„Žádné muzeum nemůže sbírat všechno. Je to potom věcí toho, jak si nastavují svoji sbírkovou koncepci, jak chce sbírku nadále koncipovat. Tím se vyprofiluje a věnuje se už jen něčemu,“ poznamenal. V případě koronaviru se tak dalo pozorovat to, že některá velká muzea začala pořádat sbírky roušek. „Je to ale taková spíše kuriozita. Všechna vlastivědná muzea ale budou koronavirus reflektovat,“ dodal.

České muzeum stříbra v Kutné Hoře již vyhlásilo nabídku, od obyvatel převezme všechny takové materiály, které se celé události týkají: letáky, plakáty, upozornění, roušky a třeba ochranné pomůcky. „Zaznamenávám, co se děje v regionu, spravuji sbírku dokumentace současnosti. Snažím se zachytit tu dobu pomocí plakáty, fotografií a podobně. Až někdy bude někdo o této době pátrat, tak aby měl co nejvíce artefaktů,“ podotkla kurátorka Kateřina Vavrušková ze zmiňované instituce.

Nutno ale podotknout, že sbírkový fond nebude tvořit pouze sestava plakátů, ale také různé obrázky, které se objevily v kyberprostoru. „Snažila jsem se v rámci republiky takzvaně postahovat, co se kde objevilo, jaké letáky k opatřením a podobně. Zatím máme vše v digitální podobě,“ řekla Vavrušková.

Zkrátka nepřijde ani humor. „Známí mi nabízeli vtipy a zkazky kolem viru, včetně těch, které se šířily přes sociální sítě,“ řekla kurátorka. „Každý má své zdroje, bereme vše a budeme se je snažit archivovat,“ podotkla. Pokud se chcete přidat se svým archivem, můžete jí poslat vše na e-mailovou adresu: vavruskova@ cms-kh.cz.