Stavbě IV. železničního koridoru na trati z Prahy do Českých Budějovice v úseku mezi Benešovem a Voticemi stojí v cestě nejenom příroda, ale především legislativa, která před stavbu tunelů postavila téměř neřešitelný zátaras. Problém se týká především plánovaného dvoukolejného tunelu Tomice II nedaleko Bystřice, kde se protahuje jednání s vlastníky pozemků nad budoucí podzemním koridorem.


Zatímco předchozí norma určovala podmínky pro výkup nebo věcná břemena pozemků jen bezprostředně dotčených stavbou, což se týká portálů
i dočasných zařízení staveniště, teď musí investor jednat s desítkami majitelů, byť se jedná o pár metrů čtverečních louky nebo zahrádky u chaty, pod níž hluboko v zemi v budoucnosti pojedou vlaky. „Z novely při schvalování v parlamentu vypadlo slovo dotčených, takže musíme jednat skutečně se všemi, byť se jich rekonstrukce železniční tratě nijak nedotkne a neomezí jejich vlastnická práva. V případě stavby Benešov - Votice se jedná o řádově několik desítek vlastníků, ale například u uvažovaného podzemního spojení mezi Prahou a Berounem už o desetitisíce,“ vysvětlil Pavel Halla ze Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), která je investorem modernizace za pět miliard korun.


Přeložka kolejí, jež měla začít na podzim 2008 hloubením tunelů a budováním drážního tělesa mimo osu nynější jednokolejky, nabírá zpoždění. Stát dosud nemá vykoupené pozemky a tím pádem není stavební povolení, byť se nyní uskutečňuje soutěž na výběr zhotovitele.
„Realizace začne letos a ukončení je plánované na léto 2012,“ doplnil mluvčí SŽDC s tím, že se nyní projednává smlouva s vlastníkem votického lomu a buduje náhradní zdroj pitné vody pro Olbramovice. Termín zahájení modernizace tratě z Votic do Sudoměřic u Tábora se předpokládá až po roce 2010.