Každý z nás vyprodukuje za rok 150 až 200 kilogramů odpadu.
Pokud ho doma třídíte a dáváte do barevných kontejnerů, umožníte recyklaci více než třetiny tohoto množství. Za rok tak můžete vytřídit až 30 kilo papíru, 25 kilo plastů či 15 kilogramů skla.
Ne všichni ale ví, co se s vytříděným odpadem děje dál.
„Odpady, které jsou svezeny z barevných kontejnerů je nutné dále dotřídit. Na takzvané dotříďovací lince se odpady třídí na jednotlivé druhy podle jejich dalšího zpracování a zároveň se odstraňují nežádoucí příměsi, nečistoty a odpady,“ uvedl pracovník Technických služeb Benešov Petr Fiala.
Nejednomu z nás se už určitě stalo, že doma má například dost prázdných, sešlápnutých PET lahví, které se rozhodne odnést do kontejneru pro ně určeného. Vypravíme se proto k nejbližšímu barevnému kontejneru. Dorazíme k němu a zjistíme, že tam už lahve bohužel nevejdou, protože už teď se válejí všude kolem. Nezbývá nám tedy nic jiného než si odpad odnést zpátky domu nebo se vydat k jiné plastové popelnici. Taková situace by v Benešově nastat neměla. Nebo jen výjimečně. Alespoň podle Jiřího Zděradičky z benešovských technických služeb, který má na Benešovsku na starost svoz odpadu. „Nestává se často, že by kontejnery nebo plastové popelnice byly na Benešovsku přeplněné. Ale v období Vánoc nebo Silvestra to tak bohužel je. V Benešově vyvážíme jednou až třikrát a v obcích jednou do týdne. Také podle toho jak si to u nás podnikatelé nebo firmy objednají. Do škol jezdíme na zavolání,“ připomněl.
Na Benešovsku nejvíce přibývá kontejnerů na papír a sklo. „Poslední dobou se čím dál více separuje v obcích,“ dodal Jiří Zderadička.
Náš domovní odpad při tom tvoří více než pětina papíru, 13 procent plastů, necelá desetina skla. Dalších 18 procent tvoří bioodpad, 3 procenta nebezpečného odpadu.