Co je koronavirus?Zdroj: Deník„Opatření, které jsme přijali, má vést k zajištění plynulé dodávky pitné vody a odvádění odpadní vody po dobu nouzového stavu,“ informuje nejen odběratele z největšího města Benešovska správce jeho vodovodní a kanalizační sítě a také dodavatel vody, Vodohospodářská společnost Benešov. Ale benešovští vodohospodáři jdou ještě dál, i když se při tom „jen“ opírají o usnesení Vlády České republiky z neděle 15. března.

„S ohledem na prevenci dalšího šíření onemocnění Covid-19 jsme se rozhodli z důvodu bezpečnosti provozních zaměstnanců minimalizovat jejich kontakt se širokým okolím,“ uvádí VHS Benešov s tím, že vedení společnosti proto nařídilo čerpání dovolené nebo práci z domova u všech zaměstnanců s výjimkou těch, kteří zajišťují provoz vodovodu a kanalizace. Opatření je platné pro deset pracovních dnů na celém území působnosti VHS Benešov.

Samotné opatření ve VHS poznají také ti, kteří jsou zvyklí využívat jeho zákaznické centrum v Černoleské ulici. Momentálně tak lidé „z venku“ nenakoupí chlornan sodný potřebný k dezinfekci vody a neuspějí ani se žádostí o rozbor pitné nebo odpadní vody. „Přesto naši pracovníci jsou i nadále zákazníkům k dispozici na telefonu nebo emailu,“ ujišťuje VHS.

Kvůli situaci si například také motoristé neumyjí vozidla v myčce společnosti a k dispozici jim je pouze samoobslužný mycí box. Pro zajištění nutného provozu preventivně VHS také pozastavila budování nových přípojek nebo výměny vodoměrů a dočasně nepřijímá také platby v hotovosti ani kartou.

Online reportáž

Uvedená omezení nemají vliv na kvalitu ani plynulost dodávky pitné vody a odkanalizování. Dál VHS zajišťuje non stop dispečink a provoz infrastruktury a to potřebným počtem pracovníků. Ti fungují v pohotovostním režimu a jsou schopni rychle reagovat na případné poruchy. Laboratoře také standardně zajišťují kontroly kvality pitné vody a rozbory odpadních vod pro provozní potřeby,“ stojí v prohlášení VHS s tím, že s vývojem situace a dopadů na provoz bude společnost informovat zákazníky prostřednictvím svého webu.

Obdobně se s nastalou situací musejí vyrovnat také obyvatelé Vlašimi. I tam vodní infrastrukturu zajišťuje VHS Benešov. „Dodávky vody i likvidace splašků běží bez omezení, ale třeba výměny vodoměrů samozřejmě mohou i ve Vlašimi počkat,“ potvrdil vlašimský starosta Luděk Jeništa.

Ve Voticích, třetím městě zařazeném mezi sídla zajišťující v bývalém okrese Benešov státní správu, dodává domácnostem a firmám pitnou vodu společnost Compag Votice, jejíž polovinu drží město Votice. „Nějaká zásadní opatření zatím u nás s dodávkou pitné vody přijata nebyla, ale vím, že se kvůli situaci s koronavirem minimalizovaly činnosti, při nichž se zaměstnanci Compagu Votice střetávali přímo s obyvateli,“ připomněl votický starosta Jiří Slavík.

Koronavirus v ČeskuZdroj: Deník