Díky podpoře z Programu rozvoje venkova si obec pomohla k novému výkonnému lanovému navijáku. Zařízení přibližuje vytěžené stromy nebo od větví oproštěné vývraty.

„S nákupem lanového navijáku pro lesní práce obci pomohla dotaci ve výši 101 tisíc korun. Celkové náklady na zakoupení stroje se vyšplhaly na 245 tisíc korun,“ potvrdila manažerka Mikroregionu Voticko Jitka Poláčková.

Jak přiznal starosta Mezna Roman Šimek obec dříve, bez navijáku, nebyla schopná práce, které zvládá nyní, vůbec realizovat. Koně pro přiblížení klád totiž v Mezně nemají.

„Dříve jsme si museli práce lese nechat udělat dodavatelsky. Obecní traktor se totiž až mezi stromy v lese nedostane. Dodavatelsky ale obec práce v lese dělá i nyní, s navijákem a ti pokud je potřeba těžit na velké lesní ploše,“ sdělil starosta.

Pro práce v lese se naviják jednoduše zapřáhne za traktor. V lese ho pak hydraulika traktoru spustí na zem a ten se vlastní vahou 650 kilogramů zapíchne hroty do země.

„Pak je schopen přitáhnout kmeny silou přes šest a půl tuny lanem dlouhým kolem sedmdesáti metrů,“ připomněl starosta.

Bez navijáku by bylo nutné kmeny zapřáhnout za traktor a po pár metrech tuhle přibližovací operaci opakovat. To by však bylo značně zdlouhavé a neefektivní.

„Výhodou nového zařízení také je, že ho lze ovládat bezdrátovým dálkovým ovládáním z bezpečné vzdálenosti od místa, kde by případně mohlo dojít k úrazu,“ dodala starosta Mezna Roman Šimek.