Podblanická obec Kondrac zvítezila v krajském kole soutěže Vesnice roku 2007, a získala tak kromě postupu do celostátního kola i Zlatou stuhu, která obec opravňuje k užívání titulu Vesnice kraje. V závěrečném hodnocení porazila dalších 49 přihlášených.
Vesnice roku probíhá ve dvou kolech – krajském a celostátním. Přihlásit se do ní mohou všechny obce, které nemají statut města ani městyse a které mají vypracovaný vlastni rozvojový program. V rámci Středočeského kraje hodnotící komise udělila několik dalších ocenění: Modrou stuhu za společenský život získal Hlavenec, Bílou stuhu za činnost mládeže obdržely Petrovice, Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí dostala Velíš, Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu vyhrála obec Vlkaneč. Diplom za kvalitní květinovou výzdobu získal Řepov, Louňovice pod Blaníkem se zase mohou pochlubit diplomem za vzorné vedení obecní knihovny. Do celostátního kola Vesnice roku 2007, které se uskuteční na podzim, ale postupuje pouze držitel Zlaté stuhy.

Starosta Kondrace Miroslav Matuška má z vítězství radost a rozhodnutí komise si váží. Podle něj Kondrac v konkurenci ostatních vesnic obstála především díky svým aktivním obyvatelům, kteří se osobně podílí na rozvoji obce. Vítězství tak považuje za kolektivní úspěch, o který se zasloužila řada lidí. V celostátním kole Kondrac udělá vše pro to, aby uspěla. Podle starosty se jedná o prestižní soutěž, ve které by se obec mohla zviditelnit. Kondrac letos získala už druhé ocenění. Tím prvním byl Zlatý erb 2007 za nejlepší webové stránky obce.