„Od smrti Karla Gotta jsme se v radě ještě nesešli, ale nemyslím si, že by to bylo úplně od věci. V Benešově máme ulice pojmenované po různých umělcích,“ uvedl benešovský místostarosta Zdeněk Zahradníček s tím, že zatím žádný návrh z veřejnosti, nebo od členů Názvoslovné komise, na radnici zatím nedorazil.

Co už ale vedení města schválilo, je vystavení kondolenční knihy v Kulturním a informačním centru na Masarykově náměstí. Tam podle informací tajemnice MěÚ Benešov Magdy Zacharievy je kniha od čtvrtka 3. října připravená pro zápisy veřejnosti až do dne pohřbu světově uznávaného umělce.

„Knihu pak zašleme pravděpodobně Ministerstvu kultury s tím, aby ji předalo pozůstalým. Na Gottovu rodinu totiž nemáme žádný kontakt,“ vysvětlila tajemnice. „Je ale možné, že nějaká korespondenční adresa bude kvůli tomu zveřejněna a tak bychom knihu zaslali na ní,“ dodala.

Na benešovské radnici také zavlaje černý prapor a to v den státního smutku. „Pokud bude určen,“ řekla právnička, které události kolem pohřbu připadají nyní poněkud živelné.

V Kulturním a informačním centru na Masarykově náměstí je od čtvrtka za jednou z výloh také fotografie Karla Gotta s informací, že je tam možné se přidat ke kondolenci.

O kondolenční knize ani o pojmenování nové či přejmenování stávající ulice po Zlatém slavíkovi se zatím nebavili představitelé Vlašimi. „Je příliš brzo,“ řekl místostarosta Karel Kroupa.

Jeho kolega, starosta Luděk Jeništa, ale Deník informoval, že na web a FB města přidal ke skonu Mistra své vyjádření, ale kondolenční knihu ve Vlašimi skutečně nevystaví. Na rozdíl od Kroupy ale Jeništa vznik Gottovy ulice nevyloučil. „Líbilo by se mi to, i když s Vlašimí tato osobnost neměla nic společného. Zaslouží si to,“ je přesvědčený starosta. „Karel Gott má s každým městem něco společného, lidi ho milují,“ dodal.

Ve Voticích radnice žádný požadavek na vystavení kondolenční knihy neobdržela. „A z vlastní iniciativy nic takového nepřipravujeme,“ přiznal votický starosta Jiří Slavík s tím, že ani o pojmenování některé z ulic po Gottovi zatím neuvažoval. „Nevím o tom, že by Karel Gott měl k našemu městečku nějaký vztah. Proti němu nic nemám, jeho písničky poslouchám celý život, ale pojmenovávat po něm ulici, to mě opravdu nenapadlo,“ dodal Jiří Slavík.