To trvalo zhruba devadesát minut, kdy nechybělo mluvené slovo koncertujících umělců.

„Krhaničtí i prosečničtí občané jsou celkově kulturně založení, takže akce, které pořádá kulturní komise a obecní úřad již několik let, jsou hojně navštěvované. Proto jsem v prosinci roku 2011 přišel s myšlenkou pořádat pravidelné hudební akce směřované na vážnou hudbu přímo v Krhanicích," vysvětlil původ koncertů v prostorách školní jídelny, na který tentokrát zavítalo přes osmdesát posluchačů starosta obce Aleš Papoušek.

Prvním pozvaným byl Pavel Šporcl

První, kdo pozvání přijal, byl houslový virtuóz Pavel Šporcl, který v doprovodu svého kolegy, klavíristy Petra Jiříkovského uspořádal v dubnu loňského roku benefiční koncert na podporu vybudování víceúčelového hřiště.

„Tentokrát jsme oslovili violoncellistku Alžbětu Vlčkovou, kterou jsem měl možnost slyšet na Podblanickém hudebním podzimu 2012 v Benešově. Ostatní dva umělce zvolila ona sama," pokračoval starosta obce a upozornil, že stejně tak jako první ročník Krhanického tónování ani ty další nebudou benefičními akcemi, pokud to umělec či umělci nenavrhnou sami.

Výtěžek půjde na víceúčelové hřiště

Letošní výtěžek použijí Krhanice na zahájení budování zázemí k Víceúčelovému hřišti Krhanice. Jak řekl starosta obce Aleš Papoušek je již zpracovaný návrh zázemí, který bude obsahovat zastřešenou otevřenou šatnu, dva malé sklady, toalety samostatné jak pro ženy tak pro muže a klubovnu.

„V letošním roce počítáme s vytvořením základové desky pro celý objekt, podle financí bychom rádi provedli část zázemí ještě letos," dodal závěrem Aleš Papoušek.