Ke kompostování ale mohou vést i další cesty a jednou z nich chce v rámci dotační podpory EU jít nyní také Benešov. Díky tomu by měli obyvatelé získat speciální plastové nádoby - kompostéry. Takové řešení však má svá pravidla. Čerpání dotačních peněz je totiž možné jen při dosažení určitého minimálního finančního limitu, tedy v podstatě při rozmístění určitého množství nádob. A tato okolnost se odráží v zájmu, nebo nezájmu samotných obyvatel. „Další podmínkou dotace je, že kompostér bude pět let sloužit na pozemku na území města nebo osady a teprve poté může být bezplatně převeden na uživatele,“ vysvětlila Iva Lajpertová z Odboru investic Městského úřadu Benešov s tím, že během této doby může být prováděna kontrola, zda využití odpovídá dotačním podmínkám.

Základní pravidla kompostování:

| Video: Youtube

Benešov přitom zvažuje pořízení kompostérů a jejich poskytnutí občanům dvěma formami. V prvním případě by se jednalo o zahradní kompostéry pro rodinné domy, ale i bytové domy s vnitroblokem, dvorem či zahradou a také školy a školky. Druhý případ pak uvažuje o umístění takzvaných komunitních kompostérů a to převážně u bytových domů v sídlištích. Iva Lajpertová vysvětlila, jaký je rozdíl mezi zahradním a komunitním kompostováním.

Kompostování je výhodné

„Na určených místech, se souhlasem vlastníka pozemku, je umístěn kompostér, který je uzamykatelný a tepelně izolovaný. Klíč k zámku kompostéru mají vždy členové komunity, kteří se pro kompostování rozhodli. Každý kompostér má svého proškoleného správce, který odpovídá za správné využívání nádoby, čistotu kompostu a jeho následný odběr. Kapacitně slouží jeden kompostér pro 20 až 30 rodin. Hotový kompost je k dispozici za přibližně deset měsíců,“ připomněla úřednice. „Kompostování je opravdu dobrá věc také proto, že se nic nikam nemusí vyvážet a všechno se zpracuje na zahradě,“ tvrdí ředitel Technických služeb Benešov Bohumil Rataj, který je současně starostou Chlístova. „Na své zahradě mám kompostéry dva a jsem s jejich fungováním spokojený,“ dodal.

Kvůli záměru Benešov spustil na svých infokanálech osvětovou kampaň s dotazníkovou akcí. Propagace by měla váhající přesvědčit o tom, že kompostování je jednou z cest snížení množství odpadu. Dotazník je k mání v papírové podobě v Benešovském zpravodaji a v elektronické podobě na webu města. Z daného například vyplývá, že zájemci o zahradní kompostér si mohou lehce vypočítat, jak velký kompostér budou potřebovat. Jeden metr čtvereční zahrady totiž odpovídá zhruba jednomu litru objemu kompostéru.

Problematiku bioodpadu řeší i v jiných městech. Například v Bystřici a v Týnci nad Sázavou vybavili zájemce hnědými plastovými popelnicemi. „Pořídili jsme je s přispěním dotací,“ potvrdil bystřický místostarosta Daniel Štěpánek. V Týnci je situace obdobná. „Hnědou nádobu získali obyvatelé zdarma a neplatí ani její vyvážení,“ potvrdil dispečer Technických služeb Týnec Jaromír Šticha s tím, že v současnosti využívá hnědé popelnice na bio přes tisíc domácností. Stejné mají také ve Voticích. Ne však v držení obyvatel, ale volně přístupných v hnízdech na odpadní nádoby. Votice ale počítají i s využitím kompostérů.

„Máme o ně požádáno a získáme je prostřednictvím dotací na jaře 2024,“ sdělila votická starostka Iva Malá a doplnila, že kompostéry město rozdá zájemcům zcela zdarma. Také ve Vlašimi jdou stejnou cestou. Obyvatelé mají zdarma k dispozici hnědé popelnice, ale také kompostéry. „Kompostérů jsme za dotace získali dvě stě,“ potvrdil vlašimský starosta Luděk Jeništa. „V rámci těchto dotací jsme získali také popelnice na plast a papír, které také rozdáme obyvatelům,“ dodal.