„Hrubým výpočtem mého asistenta bylo zjištěno, že každý náš člen okrskové volební komise byl připraven o zhruba 250 korun čistého,“ uvedl Tomáš Franěk, předseda benešovské organizace SPR-RSČ Miroslava Sládka.

Požadavek volební strany se vztahuje ke komunálním a senátním volbám během loňského podzimu. Tehdy strana Občané pro Týnecko, v souladu se zákonem, nominovala do okrskových volebních komisí celkem šest svých členů. Ti kvůli tomu prošli povinným školením a zúčastnili se pak i voleb komunálních a prvního kola voleb senátních 5. a 6. října. „Druhého kola senátních voleb se moji kolegové neúčastnili, vyjma paní Petry. U ní je nyní finančně vše v pořádku,“ přiznal Tomáš Franěk.

Přes toto konstatování se strana hlásí k doplatku, jako by se její komisaři účastnili obou kol senátních voleb. „Celou věc jsme konzultovali přímo s Ministerstvem vnitra a byli jsme ujištěni, že městský úřad postupoval špatně k neprospěchu členů volební komise delegovaných námi,“ je přesvědčen Tomáš Franěk.

Jenže tohle přesvědčení chybí Městskému úřadu Týnec nad Sázavou. Proto komisařům z uvedené strany odměny doplatit nechce. A celou záležitost pak konzultoval i s právníkem. „Jeden z členů komise z uvedené strany se ve volební místnosti nechoval patřičně a musela ho kvůli tomu dokonce vykázat policie,“ uvedl tajemník Městského úřadu v Týnci nad Labem Miloš Albl.

Připomněl ještě, že si strana, respektive jeden z jejích sympatizantů stěžoval na průběh a výsledky voleb v Týnci. Krajský soud na nich však neshledal nic mimořádného a konstatoval, že se vše uskutečnilo v mezích zákonů,“ dodal tajemník týnecké radnice.

Na konto onoho vykázání jednoho z členů, pak strana, jak potvrdil i Tomáš Franěk, neobeslala svými lidmi, až na jednu výjimku, druhé kolo senátních voleb. A tady je potřeba trochu vysvětlené. Volební komisaři dostali loni díky zákonodárcům přidáno. Jenže. Pokud by byla komisařům vyplacena celá, nová částka, musely by peníze být také zdaněny.

„Jakmile částka odměny překročí 2500 korun, což je hranice pro práce malého rozsahu, musí z nich být odvedena srážka na sociální a zdravotní pojištění. Ministerstvo vnitra proto v metodickém pokynu doporučilo, aby byla částka vyplacena komisařům nadvakrát, například v poměru dvě ku třem,“ vysvětlil Miloš Albl s tím, že týnecký úřad rozdělil částku na dvě stejně velké poloviny.

„Jenže to jsme nevěděli, že se někteří komisaři nezúčastní druhého kola senátních voleb,“ vrátil se tajemník k situaci z konce října 2018. A s tím se úřad dostal do složité situace. Musel sehnat nové komisaře, které musel také proškolit. Ty sehnal a oni se zúčastnili práce volebních komisí. Právě jim pak úřad vyplatit odměny. Přesněji, jejich polovinu, za polovinu práce, kterou v rámci voleb, odvedli.

„Pokud by kraj, kde je nyní stížnost, rozhodl, že částku pěti komisařům, kteří se nezúčastnili druhého kola voleb, musíme doplatit, nemůžeme peníze sebrat těm, kteří narychlo zaskočili. Museli bychom je vzít z obecní kasy. Jde ale o princip,“ dodal tajemník Albl.