Projekt podpořený Evropskou unií se může pochlubit webovou prezentací, která může odborné veřejnosti či lidem poskytnout řadu zajímavých informací.
„ Prezentace ještě není zcela kompletní, ale chceme všechny ubezpečit, že až do konce měsíce května bude probíhat její aktualizace a doplňování ostatních údajů,“ říká koordinátora komunitního plánování na Benešovsku Veronika Frauenterková a dodává, že webové stránky je možné využít pro veřejnou diskusi o jednotlivých prioritách a jejich opatřeních, které byly v rámci projektu posuzovány. Organizátoři projektu současně upozorňují, že na těchto stránkách bude v budoucnu možnost poskytování reklamy pro subjekty, které mají blízko k sociální problematice. Na webových stránkách byla uveřejněna i první verze komunitního plánu, k jehož jednotlivým fázím, opatřením, aktivitám, návrhům na řešení daných problémů a prioritních oblastí se vyjadřovali účastníci z řad veřejnosti.
„Senioři označili za největší sociální problémy v okrese nedostatek míst v domovech důchodců a domovech s pečovatelskou službou a také péči o staré lidi. Lidi se zdravotním postižením trápí nedostatečná domácí péče a malá bezbariérovost. Skupina lidí v nepříznivé životní situaci označila za problém nezaměstnanost a nedostatek pracovních míst,“ dodává Frauenterková.