Zatímco ve většině měst a obcí si místní obyvatelé sbory pro akci sestavili sami, v Benešově sborové zpívání zorganizoval opět Benešovský deník.

Pomohla k tomu domluva s ředitelem Gymnázia Benešov Romanem Hronkem, který pro zpívání propůjčil školní aulu, vedoucími Pěveckého Sboru benešovského gymnázia Janou Šeborovou a Danou Jelínkovou, které se svými zkušenými pěvci potáhnou sborový chór. A pak také s pedagožkami z MŠ.

Hlas přijdou do velkého improvizovaně sestaveného tělesa přidat také pěvci z nového Dětského sboru DDM Benešov se sbormistrovou Alenou Vašákovou, která koledy znovu doprovodí na klavír. Přijďte si zazpívat i vy. Místa v hledišti auly je dost a vstup do tohoto koncertního sálu je zdarma. I vy při tom můžete být.