Kruhová křižovatka bezprostředně navazuje na nový parkovací dům postavený o kus dál v Nádražní ulici u dopravního terminálu. Parkovací dům situovaný mezi ulicí a železniční trať nebylo kvůli kapacitě zařízení možné ještě víc zúžit. Proto je v Nádražní ulici málo místa a nebylo možné v ní vybudovat odbočovací pruh pro vozidla jedoucí od Táborských kasáren na Prahu.

Nedávná rekonstrukce

„Podmínkou stavby parkovacího domu bylo právě vybudování okružní křižovatky u sokolovny, na které se řidiči mohou otočit a pak z jízdního pruhu od Prahy vjet do parkovacího domu,“ vysvětlil místostarosta Benešova Roman Tichovský. Rekonstrukce vozovky Tyršovy ulice tedy přímo navazuje na kolaudaci objezdu.

Přitom právě tato ulice byla odpravována nedávno. Po několika letech trvajících přípravách, měsících prací a několikerém oddálení ukončení stavby byla předána k užívání teprve na začátku května roku 2019.

Důvodů je několik

Na tom, co přesně stálo za zkázou povrchu vozovky vyhotovené z atypických žulových dlaždic, se zainteresovaní nemohli shodnout. Důvodů může být hned několik: provoz hustší, než se původně počítalo, způsob výstavby i projekční příprava. Právě proto se o náklady na rekonstrukci vozovky v níž se sesunuly dlaždice, bude podílet víc subjektů.

„Původní dlažba bude sejmuta a masivní příčné betonové prahy po zhruba šesti metrech zajistí stabilitu nově uložené dlažby,“ dodal Roman Tichovský.