Zájem o výpůjční služby knihovny se zvyšuje. Ukazuje to poslední statistika z Městské knihovny Vlašim. Pesimistické prognózy o tom, že v multimediální době o knihovny a tištěné knihy nebude zájem, se tak nepotvrdily.
V uplynulém roce zavítalo do vlašimské knihovny celkem téměř devětadvacet tisíc čtenářů a zaregistrovalo se jich přes dva tisíce.
„Zájem o naší knihovnu nás těší o to více, že zdejší prostory nejsou zrovna optimální. Rok od roku s přibývajícími knihami a regály se prostory zmenšují. Když se v knihovně sejdou tři maminky s kočárky a deset čtenářů, je to dost kritické,“ řekla ředitelka knihovny Marie Smetanová s tím, že k podobným situacím dochází poměrně často.
Čtenáři vlašimské knihovny si loni vybírali i z 2200 nových titulů a podle vedení knihovny velký zájem byl i o meziknihovní výpůjční službu. „Ta vzrostla téměř trojnásobně,“ dodala Marie Smetanová.
Čtenáři, kteří navštěvují městskou knihovnu čtyři dny v týdnu, si během roku vypůjčili celkem necelých 122 tisíc knižních titulů a 14,5 tisíce tiskových periodik.
Další možností vypůjčit si knihu spíše odborného zaměření existuje v Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim.
„V naší knihovně evidujeme přes čtyři tisíce svazků přírodovědné, ekovýchovné a regionální literatury. Pravidelně každý týden doplňujeme nové, aktuální knížky z oblasti zoologie, botaniky, ochrany životního prostředí, legislativy a dalších oborů,“ informoval Jan Urban z Podblanického ekocentra s tím, že kromě knižních titulů je tu k dispozici i videotéka a možnost výpůjčky CD nosičů s převážně ekologickou tématikou. Naprostou většinu publikací si čtenář může vypůjčit domů až na pětatřicet dní. Některé jedinečné publikace se však nechají zapůjčit pouze do studovny ekocentra.
Kvalitní knihovnické služby nejsou ale jen městskou výsadou. Čtyři dny v týdnu, vždy od úterka do pátku, si mohou z bohatého knižního fondu vybrat čtenáři v prostorách knihovny v Trhovém Štěpánově. Více než 9300 svazků je tu k dispozici ve volném výběru a nechybí ani dvaadvacet pravidelně docházejících periodik. Půjčovat knihy v malém městě s třinácti sty obyvateli si přichází pravidelně přes dvě stovky čtenářů. Ti si při zhruba dvou tisících návštěvách vypůjčili více než jedenáct tisíc knih a časopisů.
„Téměř polovinu registrovaných návštěvníků knihovny tvoří dětští čtenáři. Do knihovny také pravidelně docházejí třídy mateřské a základní školy v Trhovém Štěpánově v rámci doplnění výukových programů,“ informovaly štěpánovské knihovnice.

KAREL CHLUMEC