Zásadní otázku ale město vyřešilo díky dotaci 250 tisíc korun na opravu střechy kostela sv. Anny. Církev proto kývla na dlouhodobý pronájem půdy na Klášterce. „Potrvá až do roku 2037 s možností dalšího prodloužení,“ potvrdila Helena Kaňková, vedoucí Odboru rozvoje města.

Investorem je Benešov, který na dílo v hodnotě 20 milionů požádal o dotaci. Pokud vyjde, zaplatí ze své pokladny jen čtvrtinu částky. Za uvedené peníze, s nápady studentů architektury a pod dohledem městského architekty Michala Schwarze, by se Klášterka, která nyní vzhledem k absenci veřejného osvětlení láká především dospívající mládež, měla stát místem pro každého.

„Klášterka má díky poloze jedinečný potenciál. Stačí doplnit a zpevnit cesty, z nichž se stanou okruhy a vybudovat osvětlení. Park ale potřebuje i odpočinkové zóny a drobné atrakce pro děti a rodiny, například vytvořením piknikových míst,“ uvedla Kaňková s tím, že je také důležité zachovat propojení se okrajovou zelenou oblastí města, Kavčínem. I tam totiž najde veřejnost prostor pro relaxaci.