V Česku vedle RÚ Kladruby slouží Lokomaty na celkem třinácti místech. Ten první kladrubský přitom měl sloužit jen sedm až deset let. Pomáhá ale už let 13. „Je tak nejstarším používaným Lokomatem v Česku,“ poznamenal Jakub Pětioký, náměstek ředitele ústavu pro rehabilitaci, vědu a výzkum.

Slavnostnímu předání Lokomatu Pro byl přítomen také Jan Kadlec, ředitel divize rehabilitace dodavatelské firmy Stargen EU. „Jsme velmi rádi, že jsou v Kladrubech s přístrojem spokojeni a že si nyní pořídili za nemalou částku už druhý, který patří ke světové špičce,“ řekl.

Kvůli vysoké poptávce po rehabilitaci není v současnosti RÚ Kladruby schopen vyhovět všem žadatelům o pobytovou péči. Řadu z nich proto odmítá. Další si naopak musejí „vystát frontu,“ než se na ně dostane řada. A stejně omezený byl také počet pacientů, kteří využívali možností pomoci Lokomatu. Díky dvěma přístrojům se tato péče nyní dostane dvojnásobku klientů.

„Z důvodu vysoké poptávky po rehabilitaci v Kladrubech a zajištění kontinuity péče po propuštění z ústavu jsme přistoupili k zavedení nové služby pro ambulantní pacienty, robotické rehabilitační ambulance a virtuální ambulance pro distanční terapii," popsal Jakub Pětioký, náměstek ředitele ústavu pro rehabilitaci, vědu a výzkum.

Ambulance robotické rehabilitace je určena zejména pro spádové pacienty, tedy z Vlašimska potažmo Benešovska se získaným poškozením mozku a poranění míchy a další vhodné neurologické a ortopedické diagnózy.

„V této ambulanci nabízíme komplexní robotickou rehabilitaci, zahrnující nácvik chůze a stability stoje a chůze, a funkční terapii horní končetiny a prstů,“ dodal Pětioký.

Vybavení robotické ambulance zahrnuje roboty pro nácvik chůze, exoskeleton, zařízení pro nácvik stoje a chůze v závěsu, exoskeletony pro horní končetiny a prsty a další specializovaní vybavení,“ popsal Jakub Pětioký.

Zatímco první Lokomat přišel RÚ Kladruby na více než sedm milionů korun, nový přístroj, který ústav zaplatil z vlastních prostředků, stál i s daní 19 milionů korun.

„Dokud to půjde, chceme pro naše klienty využívat oba Lokomaty, protože se jedná o nejvyužívanější ale také nejžádanější přístroj,“ potvrdil ředitel ústavu Ladislav Hendrych.

CO JE LOKOMAT
Lokomat jsou v podstatě počítačem řízené ortézy, které automatizují lokomoční terapii na pohyblivém chodníku. Tím zvyšují efektivitu nácviku chůze. Systém umožňuje velmi intenzivní a individuální trénink v motivačním prostředí se zpětnou vazbou a s odlehčením tělesné hmotnosti.

CO JE VIRTUÁLNÍ AMBULANCE
Virtuální ambulance pro distanční terapii poskytuje kombinovanou, tzv. hybridní formu terapie (https://www.distancni-terapie.cz). Pacient je nejdříve fyzicky vyšetřen v ambulanci, poté je převeden do telerehabilitace a distanční terapie v domácím prostředí a po ukončení terapie je opět fyzicky vyšetřen v ambulanci. Pro komunikaci s pacientem používáme českou šifrovanou aplikaci eAmbulance (https://eambulance.distancni-terapie.cz). Distanční terapie probíhá za pomoci speciálního vybavení (senzory, SW terapeutické programy), které je pacientovi zapůjčeno domů. Virtuální ambulance poskytuje tele-fyzioterapii, tele-ergoterapii, tele-logopedii, tele-psychologii a kognitivní rehabilitaci.

Zdroj: RÚ Kladruby