Zmizte, řekl soud

Krajští radní mají připravit návrh finanční pomoci, který bude o týden později předložen ke schválení zastupitelům. Na tom, že chtějí podpořit obyvatele z domů po H-Systemu v Horoměřicích, se již shodli zástupci všech stranických klubů v krajském zastupitelstvu. Volení zástupci středočeských občanů tak reagovali na nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR v Brně, který na rozdíl od pražských soudů dal za pravdu správci konkursní podstaty. Rozhodl, že obyvatelé horoměřických domů, kteří si po krachu H-Systemu rozestavěné domy se svolením bývalého konkursního správce dokončili sami a za své, se mají vystěhovat. Odejít, aby se domy mohly prodat v dražbě – a získané peníze použít na uspokojení části pohledávek věřitelů.

Za této situace vstupují do hry krajští politici. Nechtějí prý hodnotit rozhodnutí soudu ani hledat viníka, ale nabízejí pomoc středočeským občanům, kteří se ocitají v tíživé situaci. Opakovaná jednání se zástupcem družstva Svatopluk Ivanem Králem vedla k závěru, že kraj může pomoci finančně.

Vstup kraje do dění kolem kauzy H-system
Příslib středočeských politiků poskytnout peníze na aktivity Stavebního bytového družstva Svatopluk podle slov hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové rozhodně neznamená, že by se tím kraj hlásil k aktivní pomoci Středočechům, kteří se ocitli v problémech s bydlením. Do kauzy horoměřických domů po stavební společnosti H-system vstupuje zcela výjimečně, v rámci ojedinělého řešení mimořádné situace, a to z několika důvodů:

- Nejedná se o poskytnutí peněz na zajištění bydlení, ale o finanční pomoc, jež umožní vést účinně soudní spor mající zabránit vystěhování lidí na ulici

- Vinu za tíživou situaci, v níž se ocitla část obyvatel Horoměřic, je možno spatřovat na více stranách – přičemž je možné hovořit i o pochybení státu, který nechal věci zajít tak daleko

- Hrozba, že se ocitnou na dlažbě, visí nad dvěma stovkami lidí ze 65 rodin, což je tak velká skupina, jaké by starosta pomoc nabídnout nemohl; navíc nelze přehlížet, že z 25 procent se jedná o neúplné rodiny nebo rodiny s dětmi

- Kauza se vleče tak dlouho, že se téměř třetina lidí, jichž se hrozba vystěhování týká, dostala do důchodového věku; za situace, kdy své úspory (a často i peníze blízkých) vložili do domů, které by měli nyní opustit, není možné očekávat, že by si jako penzisté dokázali pomoci sami

- Družstvo Svatopluk sdružuje stovky bývalých klientů H-Systemu, přičemž ze svých prostředků vydává peníze na spor týkající se pouze několika desítek z nich; díky penězům od kraje se věc má stát „spravedlivější“ vůči ostatním družstevníkům

- Navrhovanou pomocí je individuální účelová dotace, která není nenávratná: v případě, že se klienti H-Systemu dočkají odškodnění, poskytnuté peníze družstvo Svatopluk kraji vrátí

Zdroj: Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje

Peníze na právní boj

Napříč politickým spektrem zástupci klubů ANO, ČSSD, KSČM, STAN i ODS v úterý 14. srpna kývli na to, že kraj může poskytnout družstvu příspěvek na to, aby se mohlo účinně soudit: peníze na soudní poplatky, úhradu znaleckých posudků či právní pomoc. Ještě má být rozhodnuto, zda pro tuto dotaci má být vyčleněna půlmilionová částka, nebo milion korun – už je ale jasno v tom, jak by se v případě, že bude souhlasit celé zastupitelstvo, peníze poskytovaly: vždy jednou měsíčně zpětným proplácením předložených faktur.

Jiní nedostanou nic

S žádostí o finanční podporu však rozhodně nemá šanci uspět kdokoli další, kdo má také problém s bydlením, odpověděla na dotaz Deníku hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Horoměřický případ je podle jejích slov zcela ojedinělý a vyžaduje i výjimečný přístup. Běžně, pokud se na kraj obracejí jednotlivci, lze získat rady – peníze ale nikoli.