Pouští a pralesem. Téměř jako v Sienkiewiczově románu si musejí připadat turisté mířící po zelené značce z Týnce přes Chrášťany a Černíkovice do Neveklova. Přesněji: Připadali by si tak, pokud by šli za Černíkovicemi původně značenou cestou, vpravo od Neštětické hory.
Trasa položená na polní cesty je už mnoho let nepoužívaná. A příroda si s tím poradila. „Cesta je zarostlá náletovými dřevinami, nedá se tam vůbec projít,“ upozornil Václav Šobíšek z Neveklova.
Někdejší turistickou trasu podle pamětníka Šobíška i starosty Neveklova Karla Šebka, „odklonil“ při vytyčování značek Klubem českých turistů jeden z místních zemědělců. V Černíkovicích se tak trasa nepřirozeně odklání vlevo kolem Neštětické hory a přivádí turisty na hlavní silnici z Benešova do Neveklova.
„Chodci tam překážejí řidičům. To jsem za čtyřicet let ježdění s autobusem poznal častokrát. Hodně nebezpečné to je zejména při Pochodu Praha – Prčice,“ míní Šobíšek, ale o nápravu se nesnaží jen slovy. „Nabídl jsem starostovi Chrášťan, jimž část trasy patří, že stromy vykácím a obec je pak prodá. Chtěl bych za to jen benzin do motorové pily,“ tvrdí Šobíšek.
„Cestu dáváme do pořádku ve spolupráci s myslivci, žádné dřevo tam ale na prodej není,“ řekl starosta Chrášťan Pavel Hruška.
Šobíšek ale jednal i s neveklovským místostarostou Janem Slabým. „Připadalo mi to, jako by si z toho dělali legraci,“ zhodnotil.
S takovým názorem ale Slabý nesouhlasí. „Na místě jsme byli s několika odborníky, například s projektantem na cyklostezky,“ vysvětlil místostarosta a upozornil, že právě cyklostezka by měla nahradit současnou „džungli.“ „Vzhledem k tomu, že tam plánujeme i v rámci mikroregionu investici v řádu desítek milionů korun, nemá cenu zatím do údržby dávat peníze,“ je přesvědčený Slabý.
Kdy se začne stavět není jisté. Oživení projektu bude záviset čerpání dotací. Důležitou okolností ale bude také to, zda se Neveklov a Chrášťany domluví na jednotném a současném postupu.