Závisí to totiž na vývoji epidemiologické situace ve spádové oblasti benešovské nemocnice. „V současnosti máme v okrese Benešov rizikové skóre s indexem 86, což odpovídá nejvyššímu, pátému pohotovostnímu stupni,“ vysvětlila Markéta Bláhová, ředitelka pro lékařské obory Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov.

Potvrdila, že kromě toho bude spuštění odložených operací závislé i na obsazenosti lůžek intenzivní péče a také na personální situaci nemocnice. Současná obsazenost lůžek intenzivní péče je přitom údaj více než výmluvný. Volné místo na nich teď není.

Z kapacity sto lůžek vyčleněných pro covid pozitivní pacienty je ale díky ústupu nákazy obsazena už jen polovina. Mimo službu však dál zůstává 75 zaměstnanců, sedmatřicet z nich má covid-19. I to je ale posun k lepšími, protože na začátku listopadu bylo mimo pracovní proces sto třicet zaměstnanců.

Na opětovný rozjezd operací se nemocnice připravuje a má proto zpracované hned dvě varianty restartu této zdravotní péče.

„Do Vánoc je reálné obnovení provozu některých ambulancí a obnova provádění některých chirurgických výkonů, které primárně nevyžadují intenzivní pooperační péči, a to napříč chirurgickými obory,“ vysvětlila ředitelka pro lékařské obory Markéta Blažková a připomněla, že nejvíc odložitelných výkonů „visí“ na ortopedii. Tam na operaci čeká dvě stě sedmdesát lidí, na chirurgii pak dalších sedmdesát pět.

„Návrat k naší standardní, a myslím také velmi přijatelné čekací době, ale nelze u chirurgických výkonů očekávat dříve než v dubnu příštího roku,“ připustila Blažková s tím, že u ortopedických operací to bude spíš až někdy kolem poloviny roku 2021. Možná na přelomu června a července, ale pouze za předpokladu, že se s ohledem na vývoj pandemie nemocnice už v lednu vrátí k plnému provozu všech oddělení a všech operačních sálů.

Právě to by totiž uvolnilo tlak na intenzivní péči. Pro porovnání například u totálních endoprotéz, tedy operací velkých kloubů si v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov pacienti na výměnu poškozené části pohybového aparátu museli počkat před „dobou covidovou“ také kolem šesti měsíců.

„U chirurgické elektivní péče to ale byla čekací doba v jednotlivých týdnech,“ doplnila Markéta Blažková.