A zaplatit by je měl majitel nádrže - Benešov. Takové „puštění žilou“ ale strážci městského rozpočtu nepřipustí. „Pokud bychom nezískali dotaci, která by mohla být až devadesát procent nákladů, do akce, která vlastně ani není vidět, bychom nešli,“ řekl rozhodně starosta Petr Kouba s tím, že Benešov nyní a bez dotace hradí přípravnou fázi projektu. „To zaplatit musíme, protože jinak bychom ani nemohli žádat o dotaci,“ vysvětlil starosta.

K samotné realizaci už přispěly i chemické rozbory vzorků bahna. Analýza neprokázala, že by sediment obsahoval těžké kovy. Kdyby ano, nešlo by bahno ukládat na pole, jak je běžné, ale muselo by se likvidovat jiným způsobem. A to by náklady ještě zvýšilo.

Zatím nezodpovězenou otázkou ale zůstává, jak bude za tak obrovskou investici nádrž zabezpečena proti opětovnému nadměrnému zanášení. I Konopišťský rybník je totiž pouhou součástí kaskády nejméně šesti velkých rybníků ležících na Konopišťském potoce. A právě Zámecký, nyní Konopišťský rybník, je z nich položen až na samém konci.